Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Využitie trojstranných interakcií medzi rastlinou, mikroorganizmami a článkonožcami

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: poľnohospodárstvo; Pixabay.com /Pavlofox/

Na to, aká bude úroda, nemá vplyv len počasie, no aj rôzne organizmy. Ich pôsobením môžu často vzniknúť veľké straty na poľnohospodárskych plodinách. Využitím trojstranných interakcií medzi rastlinou, mikroorganizmami a článkonožcami na zvýšenie produktivity a ochrany plodín (Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production) sa zaoberá projekt ktorého zodpovedným riešiteľom je Ing. Jaroslav Michalko, PhD. z Ústavu ekológie lesa SAV.

„Poľnohospodárske plodiny vstupujú do interakcií s článkonožcami aj mikroorganizmami, vrátane škodlivého hmyzu, ktorý znižuje výnosy (v Európe každoročne až do 20 % z celkovej úrody) a mutualistických organizmov, ktoré naopak úrodnosť zvyšujú. Priame a nepriame interakcie medzi mikroorganizmami a článkonožcami na plodinách dokážu výrazne modifikovať ich dopad na úrodu. Napríklad, herbivory a patogény navzájom umocňujú svoj negatívny účinok, čím spôsobujú dodatočné straty na úrode. Na druhej strane, prospešné mikroorganizmy dokážu indukovať obranné mechanizmy, ktoré chránia rastliny pred herbivormi,“ približuje kolektív autorov.

Pokračujú, že ak dokážu lepšie predpovedať a riadiť interakcie medzi plodinami, článkonožcami a mikroorganizmami v prospech človeka, existuje potenciál pre zvýšenie produktivity poľnohospodárskych plodín a zníženie používania pesticídov. „V súčasnosti sú poznatky o týchto interakciách limitované kvôli historickej separácii vedných disciplín z tejto oblasti. Táto COST akcia má preto za úlohu prepojiť existujúce výskumné tímy pracujúce v tejto oblasti v Európe, a to od základného a strategického výskumu až po firmy pracujúce v agrosektore a vytvoriť interdisciplinárnu platformu pre výskum mechanizmov, dopadu a praktického využitia interakcií medzi plodinami, článkonožcami a mikroorganizmami pre zvýšenie produktivity plodín. Táto COST akcia taktiež posilní kariéru mladých vedcov, vytvorí prepojenie najnovšieho výskumu v oblasti s praxou a vytvorí nové monitorovacie a riadiace podporné systémy a aplikácie.“

Projekt má realizačné obdobie: 10. 3. 2015 – 9. 3. 2019.

 

Zdroj informácií:

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=activity-proj-int&institute_no=39

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Pavlofox/ 

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky