Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výskum obojživelných migrantov

Martina Pitlová

Adriana Hološková

„Chcela by som svojou prácou pomôcť k lepšiemu poznaniu biológie niektorých živočíšnych druhov, ktoré je nevyhnutné na vytváranie záchranných programov pre mnohé ohrozené druhy, a pomôcť tak k zachovaniu biodiverzity.“

Bronzová medaila

S medailou a diplomom zo súťaže I-SWEEEP 2014 v USAS projektom „Monitoring jarnej migrácie obojživelníkov v roku 2012 – 2013“ získala Adriana Hološková na medzinárodnej súťaži I-SWEEEP 2014 (The International Sustainable World – Energy Engineering Environment Project) bronzovú medailu v kategórii environmentálnych projektov. Blízko obce Hradište pod Vrátnom dochádzalo každý rok k masovému úhynu obojživelníkov na cestnej komunikácii počas jarnej migrácie. Od roku 2011 Adriana Hološková spolu s Občianskym združením Priatelia Prírody organizovali výstavbu dočasných zábran, aby zabránili tejto mortalite. Obojživelníky boli zachytávané v padacích pasciach a prenášané na druhú stranu cesty priamo do močariska. Keďže má táto metóda veľa nevýhod, rozhodli sa bariéry využiť na monitoring migrácie, ktorý je nevyhnutný pre realizáciu ich navrhovaného riešenia – výstavbu trvalého podchodu.

Kade tiahnu migrujúce obojživelníky

Od roku 2012 teda začali migráciu podrobne monitorovať. Monitoring bol zameraný na zaznamenanie celkového počtu zachytených obojživelníkov, ich druhového zloženia a vplyvu počasia na priebeh migrácie. S využitím zábran s padacími pascami bolo hlavným cieľom nájsť ťahové cesty migrujúcich obojživelníkov cez cestnú komunikáciu, t.j. miesta najvhodnejšie na výstavbu trvalých podchodov. Počas výskumu boli taktiež sledované zmeny v počte zachytených jedincov jednotlivých druhov. Počas piatich rokov Adriana s Priateľmi Prírody zachytili a preniesli spolu 21489 obojživelníkov. Najpočetnejší bol druh Bufo bufo – 15240 ex., potom druh Triturus vulgaris – 4948 ex. a druhy Rana spp. – 1286 ex. Zachytených bolo 7 ex. Hyla arborea a 8 ex. Bombina variegata. Od začiatku ich činnosti za zvýšili počty zachytených jedincov u všetkých druhov. Najdôležitejšia zmena prebehla u druhu Triturus vulgaris, kedy sa počet zachytených jedincov zvýšil z 998 ex. v roku 2014 na 3023 ex. v roku 2015. Informácie získané počas monitoringu potvrdili vhodnosť ich navrhovaného riešenia. Migrácia prebiehala na relatívne krátkom úseku s jasnými miestami ťahu obojživelníkov cez cestu. Na základe monitoringu dokázali spoľahlivo určiť miesta vhodné na výstavbu trvalého podchodu a navrhli výstavbu 3 podchodov a 800 metrov trvalých zábran.

Počty zachytených jedincov (obojživelníkov) v jednotlivých rokoch:

Počty zachytených jedincov (obojživelníkov) v jednotlivých rokoch

 

Ďalší úspešný projekt

Adriana Hološková sa narodila v Brezovej pod Bradlom a od roku 2012 navštevuje Gymnázium v Myjave. Momentálne sa pripravuje na maturitu, pričom po jej úspešnom zvládnutí bude pokračovať v štúdiu odboru Evolučnej a ekologickej biológie na Karlovej univerzite v Prahe a v magisterskom stupni sa plánuje venovať zoológii. Po významnom úspechu na súťaži I-SWEEEP 2014 Adriana nezaháľala a už má za sebou ďalší projekt – „Botanický výskum chránených území Mníchova úboč a Kyseľová so zameraním na čeľaď Orchidaceae„, s ktorým získala Cenu poroty na súťaži Festival vedy a techniky AMAVET 2015.

Viac o talentovaných mladých vedcoch a vedkyniach si môžete prečítať v brožúre Mladí vedci – budúcnosť Slovenska.

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív Adriany Hološkovej

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky