Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Obávaný strašiak leta – kliešť

VEDA NA DOSAH

Infekčné ochorenia vyvolané alebo prenášané parazitmi označila Svetová zdravotnícka organizácia za najzávažnejšie. Tieto skutočnosti stimulujú parazitológov k intenzívnejším výskumom, a to vrátane ekologických, kde využívajú moderné metódy biológie a parazito-hostiteľské vzťahy. Ekológiu kliešťov študujú aj na molekulárnej úrovni.

V júnovej Vedeckej kaviarni sme diskutovali o našom najznámejšom parazitovi – kliešťovi, ktorý nepochybne patrí k obávaným strašiakom leta pre návštevníkov prírody. Dozvedeli sme sa nielen o najnovších metódach v oblasti výskumu, ale aj o moderných metódach ochrany a prevencie pred prenosom parazitárnych chorôb na človeka, ako aj o samotných ochoreniach, ktoré citeľne zasahujú do kvality nášho života.

Kto je Branislav Peťko

Biológ a popredný parazitológ doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. pôsobí v Parazitologickom ústave SAV v Košiciach ako vedúci oddelenia vektormi prenášaných nákaz.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky