Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Nebezpečné známosti našich psov

VEDA NA DOSAH

V posledných rokoch sa u psov v krajinách strednej Európy začínajú objavovať parazity, ktorých výskyt sa stáročia obmedzoval iba na známe ohraničené oblasti. Predpokladá sa, že za šírením nových závažných parazitárnych ochorení sú rôzne faktory. Predovšetkým ide o premnoženie populácie líšok a ich urbanizácia, intenzívna cezhraničná migrácia psov, nárast medzinárodného obchodu a v neposlednom rade zmena klímy.

Doktorka Martina Miterpáková nám spolu so svojou doktorandkou Viktóriou Čabanovou predstavili trojicu parazitických červov: Angiostrongylus, Dirofilária a Thelázia. Tie sa objavili na území Slovenska v priebehu uplynulého desaťročia. Dozvedeli sme sa, akými cestami sa parazity šíria. Zistili sme, aké sú príznaky ochorení, ktoré vyvolávajú. Získali sme informácie o tom, v ktorých regiónoch sa vyskytujú alebo sa v blízkej budúcnosti môžu objaviť. Zároveň sme získali cenné rady ohľadom prevencie. Vzhľadom na to, že mnohé z týchto „novo sa objavujúcich“ parazitárnych infekcií majú zoonózny charakter, teda sú prenosné aj na človeka, prednáška je určená nielen „psíčkarom“ a chovateľom domácich zvierat, ale celej širokej verejnosti.

Kto je Martina Miterpáková

Parazitologička MVDr. Martina Miterpáková, PhD. pôsobí v Parazitologickom ústave SAV. Vo svojej vedeckej práci sa venuje epidemiologickému a ekologickému výskumu parazitárnych infekcií domácich a voľne žijúcich mäsožravcov so špecifickým dôrazom na novo sa šíriace parazity.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky