Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecký tím Ústavu experimentálnej onkológie bude koordinovať projekt vývoja inovatívneho nanoliečiva

Marta Bartošovičová

Mgr. Lucia Kučerová, PhD., vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV v Bratislave

Medzinárodný projekt zameraný na vývoj inovatívneho multifunkčného nanoliečiva určeného na liečbu rakoviny prsníka bude koordinovať vedecký tím Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV pod vedením Mgr. Lucie Kučerovej, PhD. Projekt získal vysoké bodové hodnotenie a odporúčanie medzinárodnej vedeckej komisie na financovanie. 

Na realizáciu spoločných aktivít a programov, s cieľom koordinovať vysokokvalitný výskum, ktorý prekračuje národné hranice, bola vytvorená európska platforma ERA-Net. V rámci tejto platformy vznikol program EuroNanoMed II, financovaný s podporou 7. rámcového programu Európskej komisie, ktorý spája 20 partnerov zo 17 krajín Európy. 

EuroNanoMed II je zameraný na financovanie inovatívnych, multidisciplinárnych vedecko-technologických projektov z oblasti nanomedicíny. Na ich riešení sa okrem vedcov podieľajú profesionáli z klinických pracovísk a priemyselnej sféry, hlavne malých a stredných podnikov.

Úspech v medzinárodnej konkurencii

Do výzvy Euronanomed II na platforme ERA-Net pod názvom „Európsky inovatívny výskum & projekty technologického vývoja v nanomedicíne“ sa prihlásil aj tím Lucie Kučerovej, ktorý uspel v medzinárodnej konkurencii 67 podaných projektov. 

 

Mgr. Lucia Kučerová, PhD., vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV v Bratislave, nám poskytla rozhovor. 

Na úvodnú otázku, aká bola konkurencia a v čom bol projekt slovenských vedcov lepší od ostatných, Lucia Kučerová odpovedala: „Netuším, aké boli ostatné projekty. Táto výzva bola cielená na inovatívne technologické riešenia v nanomedicíne, čiže určite boli zastúpené mnohé oblasti aplikácie, v ktorých má nanomedicína miesto. Náš projekt je zameraný na liečbu nádorového ochorenia, konkrétne karcinómu prsníka. Výzva bola zameraná aj na podporu mladších lídrov, ktorí potrebujú nazbierať skúsenosti s manažovaním medzinárodných projektov s podporou skúsenejších etablovaných vedcov. V tomto prípade bude pre nás neoceniteľná pomoc pani dr. Dušinskej z Nórska, ktorá svojimi skúsenosťami s písaním projektov a kontaktmi s mnohými vedeckými skupinami pomohla dať celý projekt dokopy a dostať do finálnej podoby. Určite to bude pre nás obrovská skúsenosť a škola, ale aj veľmi dobrá príležitosť posunúť náš výskum dopredu.“

O aký projekt ide?

K zameraniu projektu Mgr. Lucia Kučerová, PhD., uviedla: „Náš projekt má názov Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigentických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka – INNOCENT. Pri návrhu projektu sme sa snažili skombinovať naše skúsenosti a doterajšie výsledky s novými poznatkami. Príkladom využitia dlhoročných klinických skúseností je zakomponovanie široko využívaného cytostatika doxorubicínu, avšak v novej kombinácii s génovou terapiou do jednej nanočastice. Náš návrh zahŕňa aj využitie obalu pre nanoliečivo, ktoré bude mať na povrchu chitosan. Vďaka tomuto by sa mali nanočastice prednostne viazať na nádorové kmeňové bunky, pretože bolo potvrdené, že receptor pre chitosan majú na svojom povrchu. Takže sa týmto spôsobom nasmeruje toxická liečba cielene do týchto buniek a omnoho menej do normálnych zdravých buneik. Pre liečbe je tiež výhodné mať možnosť zobraziť, kde sa liečivo vychytáva, kam sa dostane v organizme a ako dlho tam ostáva, takže vloženie anorganických kryštálov do týchto nanočastíc umožní ich monitorovanie v organizme. Takýmto spôsobom nakombinovaná látka má teda nielen liečebný, ale aj zobrazovací potenciál súčasne a my veríme, že aj vďaka tomu bude úspešný pri liečbe.“

Partneri medzinárodného konzorcia

Partnermi sú: Lotyšský inštitút organickej syntézy v Rige, Univerzitná nemocnica Vall d’Hebron v Barcelone (Španielsko), Univerzita v Bergene (Nórsko), Nórsky ústav pre výskum ovzdušia a podnikateľský subjekt spoločnosť eNIOS (Grécko).

Vedkyňa Lucia Kučerová dodala: „Partnermi medzinárodného konzorcia, ktoré bolo vytvorené k projektu, sú inštitúcie, ktoré sa dlhodobo venujú príprave nanočastíc, testovaniu ich vlastností, bezpečnosti a možností ich využitia, pričom my do konzorcia prinášame naše skúsenosti s metódami bunkovej biológie, génovej terapie a z testovania účinnosti liečby na nádorových modeloch.“  

Otázka na záver. Čoraz častejšie sa hovorí o nanotechnológiách. Aká je nová generácia nanoliečiv?

Mgr. Lucia Kučerová, PhD.: „Využitie nanotechnológií v liekoch sa v súčasnosti zameriava na podávanie liekov pomocou nových nanotechnológií, s cieľom zvýšiť cielenie a dostupnosť už existujúcich schválených liekov. V medicíne sa očakáva široké využitie nanotechnológii od diagnostiky až po liečbu. Pri diagnóze ochorení sa hlavným nástrojom stalo zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie a počítačovej tomografie. Hoci možnosti rozlíšenia pri týchto metódach sú pozoruhodné, nanotechnológia sľubuje ešte ďaleko vyspelejšie a veľmi presné nástroje pre diagnostiku v porovnaní so súčasnými. 

Nanotechnológia by mohla mať najvýznamnejší vplyv nielen na podávanie liekov, ako v našej aplikácii, ale aj v regeneratívnej medicíne. Nanočastice umožnia lekárom zacieliť lieky na zdroj ochorenia, v našom prípade sú to nádorové kmeňové bunky, čím sa zvýši ich účinnosť a minimalizujú sa vedľajšie účinky. 

Nanotechnológia v kombinácii s konvenčnou chemoterapiou a génovou terapiou otvára dvere k novým terapeutickým prístupom, a to kombináciou liečiv, ktoré sa v praxi využívajú. V poslednom desaťročí sme zaznamenali boom vo využití vlastností nanočastíc pre lekárske aplikácie. Nová generácia nanoliečiv kombinuje viacero pokrokových prístupov, ktoré umožňujú vývoj multifunkčných nanoliekov. Tie môžu obsahovať nielen protinádorové prostriedky, ale aj špecifické molekuly, ktoré sa v nádoroch preferenčne vychytávajú, a tak zobrazia a liečia aj počiatočné štádiá rakoviny.“

 

Rozhovor s Mgr. Luciou Kučerovou, PhD., spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu L. Kučerovej

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky