Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci objavili nový druh gekóna. Ľahko si ho pomýlite s konárom

VEDA NA DOSAH

Nový druh Uroplatus garamaso patrí do endemického rodu madagaskarských gekónov. V kryptickom maskovaní je lepší ako chameleón.

Nový druh gekóna Uroplatus Garamaso.

Nový druh gekóna Uroplatus garamaso dokonale ovláda takzvané kryptické maskovanie. Zdroj: Kodanská univerzita, foto: Jörn Köhler

Medzinárodný tím vedcov objavil na Madagaskare nový druh gekóna, ktorý vie dokonale splynúť s prostredím. Cez deň je takmer neviditeľný, vyzerá ako kôra stromu. Nový druh je príslušníkom madagaskarského endemického rodu Uroplatus. Celý rod žije na ostrove Madagaskar alebo na menších priľahlých ostrovčekoch. V posledných rokoch vedci opísali niekoľko nových druhov a tento zrejme nebude posledný.

Mylne považovaný za iný druh

Odborníci ho celé desaťročia mylne považovali za iný, príbuzný druh gekóna, za Uroplatus henkeli. Herpetológ a evolučný biológ z Kodanskej univerzity Mark D. Scherz, jeden z členov výskumného tímu, objavil nového gekóna na troch rôznych miestach severného Madagaskaru. Výskumníci zhromaždili údaje o genetike, morfológii a rozšírení tohto druhu. Štúdia k objavu nového gekóna bola uverejnená vo vedeckom časopise Salamandra.

Nočný lovec

Gekóny listnaté svojou schopnosťou maskovania prekonávajú aj chameleóny. Uroplatus garamaso, nový druh zo severného Madagaskaru, nie je výnimkou. Maskuje sa tak dobre, že vedcom trvalo 23 rokov, kým mu pridelili vlastné meno a miesto v rodokmeni.

Ide o živočícha, ktorý je aktívny v noci. Pomaly sa plazí medzi vetvičkami podrastu a vyhľadáva potravu. Korisťou sú malé bezstavovce ako hmyz a iné plazivé živočíchy. Cez deň je nočný lovec majstrom maskovania. Ukrýva sa pred zrakmi predátorov na kmeňoch stromov, kde svoje sploštené strapcovité telo dokonale prispôsobí farbe kôry stromov, takže je takmer nemožné ho spozorovať.

Počas dňa je gekón pre neskúseného pozorovateľa takmer neviditeľný.

Počas dňa je gekón pre neskúseného pozorovateľa takmer neviditeľný. Zdroj: Kodanská univerzita, foto: Mark D. Scherz

„Gekóny listnaté sú úžasné zvieratá. Sú naozaj zvláštne a vyzerajú úplne inak ako ostatné reptílie. Už pred viac ako dvadsiatimi troma rokmi sme začali mať podozrenie, že v prípade tohto Uroplata zo severného Madagaskaru ide o iný druh. Odvtedy sme uskutočnili mnoho expedícií, počas ktorých sme ho podrobnejšie skúmali. Teraz máme konečne istotu, že ide o nový druh,“ uviedol herpetológ a spoluautor štúdie o novom druhu gekóna Mark D. Scherz.

Odhalil ho ružový jazyk

Uroplatus garamaso je veľmi podobný inému príbuznému druhu s názvom Uroplatus henkeli. Je však o niečo menší (meria okolo 20 centimetrov), má užší chvost a špička jeho jazyka nie je sfarbená dočierna, ale doružova. Podľa Scherza majú rôzne farebné odtiene, ktoré boli užitočné na identifikáciu, pravdepodobne určitý účel, ktorý je vedcom zatiaľ celkom neznámy.

„Ešte stále je toho veľa, čo o týchto živočíchoch nevieme a čo ešte musíme zistiť ďalším výskumom.“
Mark D. Scherz

Vedci žiadajú chovateľov o pomoc

V prípade novoobjaveného gekóna ide o kriticky ohrozený druh a vedci sa teraz netradične obrátili aj na chovateľov a milovníkov exotických domácich zvierat s prosbou, aby im pomohli zistiť viac o tomto novom druhu.

Chovateľské programy môžu podľa vedcov z dlhodobého hľadiska prispieť k jeho záchrane. Obchod s ohrozenými zvieratami nie je zo zákona povolený, a ak je, podlieha prísnym pravidlám. Vedci žiadajú, aby sa naďalej povolil vývoz malého počtu gekónov v rámci systému kvót madagaskarského CITES, ktorý upravuje obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami.

Nový druh gekóna je kriticky ohrozený. Nádejou na jeho záchranu môžu byť aj chovatelia, ktorých teraz vedci žiadajú o pomoc.

Nový druh gekóna je kriticky ohrozený. Nádejou na jeho záchranu môžu byť aj chovatelia, ktorých teraz vedci žiadajú o pomoc. Zdroj: Kodanská univerzita, foto: Jörn Köhler

Ohrozenie gekóna spočíva predovšetkým v ničení pôvodných biotopov a vo vypaľovaní lesov. Odchyt pre obchodníkov so zvieratami nie je taký významný. Naopak, pri tak rýchlo postupujúcom ničení ekosystémov na Madagaskare by bolo asi veľmi významné posilniť počty zvierat pre chovy v zajatí.

Fakty

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) bol podpísaný 3. marca 1973 vo Washingtone a začal platiť 1. júla 1975.

„Súkromní majitelia domácich zvierat tak budú mať možnosť prispieť k nášmu poznaniu života a správania týchto fascinujúcich gekónov,“ povedal Mark D. Scherz, ktorý spolu s ďalšími kolegami vyzýva chovateľov gekónov, aby sa s vedcami podelili o skúsenosti s jeho chovom.

„Je dôležité, aby naďalej zverejňovali svoje skúsenosti s chovom a rozmnožovaním, ako aj prípadné neúspechy, pretože tento druh údajov bude mať zásadný význam, ak bude potrebné v budúcnosti zaviesť ochranné chovné programy,“ uviedol Scherz.

Zdroj: University of Copenhagen, mdr.de, reptarium.cz

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky