Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tajomný život orchideí

VEDA NA DOSAH

Gymnadenia conopsea

Jemná nádhera, fantastická pestrosť, rôznorodé farby a bizarné tvary kvetov ich právom zaraďujú k najkrajším a najzaujímavejším rastlinám, aké kedy príroda vytvorila.

Už oddávna fascinujú ľudí zaujímavé tvary a pestré zafarbenie kvetov orchideí. Ich krása je taká úchvatná, že sa im môže vyrovnať len veľmi málo rastlinných druhov. Orchidey sú v porovnaní s inými rastlinami skutočne výnimočné. Vyvinuli sa ako posledné medzi rastlinami a tak, ako je človek posledným článkom vo vývoji života, v oblasti rastlinnej ríše je takouto korunou orchidea.

Výnimočné krásky

Orchidey rastú všade tam, kde žije človek. Ich druhová pestrosť je udivujúca. Len v súčasnosti sa ich počet odhaduje na viac ako 30-tisíc druhov. Ťažiskom najbohatšieho výskytu orchideí sú predovšetkým tropické a subtropické pralesy, kde rastie väčšina známych druhov. S rastúcou vzdialenosťou od rovníka ubúda počet druhov orchideí. V Stredomorí sa ich ešte vyskytujú stovky, v strednej Európe už len desiatky a za polárny kruh sa ich dostalo len niekoľko. Výnimočnosť orchideí však nespočíva len v ich kráse alebo druhovej pestrosti. Prívlastkov naj majú hneď niekoľko. Zaujímavým a v rastlinnej ríši ojedinelým javom je spôsob ich rozmnožovania. Zjednodušene by sa dalo povedať, že kvety orchideí sa počas dlhého evolučného vývoja dokonale prispôsobili svojím opeľovačom, a to nielen tvarom, ale aj najrôznejšími adaptáciami. V súvislosti s opeľovaním kvetov sa u orchideí stretávame aj s ďalším zaujímavým javom, a tým je pomerne častý výskyt hybridov jednotlivých druhov. Doposiaľ málo preskúmanou oblasťou je výskyt najrôznejších abnormalít, s ktorými sa v prírode môžeme stretnúť.

Orchidey – koláž

Bez genetickej izolácie

Orchidey sú pomerne mladou čeľaďou jednoklíčnych rastlín z čeľade vstavačovité. Ich vznik sa datuje do obdobia stredných druhohôr. Z tohto dôvodu sa ešte nachádzajú v plnom rozvoji. Dôsledkom je skutočnosť, že u nich nedošlo k výraznejšej izolácii jednotlivých typov, ktorá by viedla k vytvoreniu účinných genetických bariér zabraňujúcich ich kríženiu. Prejavuje sa to nielen veľkou premenlivosťou viacerých druhov, ale aj schopnosťou tvoriť početné hybridy. Rozsah hybridizácie je neuveriteľný a nemá v rastlinnej ríši obdobu. Málo vyvinutá genetická izolácia je teda prvým a základným predpokladom vzniku hybridov.

Blízki príbuzní

V prírodných podmienkach to však ani zďaleka nestačí. Aby mohol hybrid vzniknúť, je potrebné splniť niekoľko ďalších nevyhnutných podmienok. Jedným zo základných predpokladov je prítomnosť rodičovských druhov v lokalite, ktoré sú viac alebo menej príbuzné. S takouto situáciou sa v prírode stretávame pomerne často. V rôznych lokalitách nachádzame v navzájom tesnej blízkosti mnohé príbuzné druhy alebo rody. Napríklad na mokrých lúkach je to vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis) alebo vstavačovec strmolistý (Dactylorhiza incarnata), päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea) a iné. Na horských lúkach zasa vstavačovec Fuchsov (Dactylorhiza fuchsii) či bieloprst belavý (Pseudorchis albida). V lesoch a na lúkach pahorkatín sa vyskytujú vstavač purpurový (Orchis purpurea), vstavač trojzubý (Orchis tridentata), hmyzovníky (rody Ophrys), kruštíky (rody Epipactis) a mnohé ďalšie.

 

Text a foto: Ľubor Čačko

Uverejnil: MZ

 

Viac o orchideách, ako aj o iných zaujímavých témach, sa dočítate v časopise Quark (číslo 12/2016), ktorý nájdete v novinových stánkoch alebo si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky