Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

TVT 2019: Utorok so živou prírodou na tému Ohrozené druhy na Slovensku

Marta Bartošovičová

Liptov a pohľad na Kriváň. Foto: Pixabay.sk (michaltrnka360)

Tradične začiatkom novembra uskutoční sa aj v tomto roku Týždeň vedy a techniky na Slovensku (4. – 10. 11. 2019), ktorý organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR. Pripravené sú viaceré zaujímavé prednášky, workshopy, festivaly i súťaže. Jedným z hlavných podujatí TVT 2019 je Utorok so živou prírodou dňa 5. novembra 2019 v CVTI SR.

Téma: Ohrozené druhy na Slovensku

Na podujatí Utorok so živou prírodou, ktoré pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, odznejú tri krátke prednášky spojené s diskusiou. Vedci zo Slovenskej akadémie vied – biológ RNDr. Pavol Mereďa, PhD., biológ a zoológ Mgr. Ladislav Pekárik, PhD., a zoológ Mgr. Marek Semelbauer, PhD., sa zamerajú na ochranu slovenskej flóry a fauny, ktorá je vzhľadom k stupňujúcim sa civilizačným tlakom na prírodu a meniacim sa klimatickým podmienkam veľmi naliehavá.

Predstavia niektoré druhy ohrozených rastlín na Slovensku a priblížia naše najohrozenejšie biotopy, v ktorých tieto druhy rastú. Budú hovoriť aj o najohrozenejších druhoch živočíchov na Slovensku. Okrem iného objasnia význam voľne žijúcich opeľovačov a či je pravda, že po vymretí včely medonosnej by ľuďom zostali len 4 roky života. Pripomenú príčiny súčasného stavu, ale i opatrenia, ktoré je potrebné prijať na záchranu ohrozených druhov nielen na Slovensku, ale aj vo svete. 

TVT 2019: Utorok so živou prírodou

RNDr. Pavol Mereďa, PhD.RNDr. Pavol Mereďa, PhD., je vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied (SAV) a tajomníkom Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval odbor biológia so špecializáciou na botaniku. Od roku 2003 pracuje v Botanickom ústave SAV v Bratislave, v súčasnom Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa venuje evolúcii, taxonómii a ekológii cievnatých rastlín strednej Európy. Pavol Mereďa pripomína, že živé organizmy sa čoraz viac presúvajú z juhu na sever a z nížin do hôr, čo ovplyvňuje našu flóru.

Mgr. Ladislav Pekárik, PhD. Mgr. Ladislav Pekárik, PhD., je samostatným vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied a pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave. Vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde úspešne ukončil aj doktorandské štúdium v odbore zoológia. Po ukončení štúdií pôsobil v Ústave zoológie SAV, neskôr sa presunul na súčasné pracovisko. Zameriava sa najmä na výskum ekológie rýb, evolučnej ekológie rastlín a živočíchov a nepôvodných organizmov. V súčasnosti sa intenzívne venuje výskumu a ochrane dunajských jeseterov.

Odborníci z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV spustili koncom roka 2017 smartfónovú aplikáciu VISITOR, pomocou ktorej môžu záujemcovia zasielať informácie o výskyte vybraných nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, na ktoré narazia pri svojich prechádzkach a výletoch.

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.Mgr. Marek Semelbauer, PhD., je vedeckým pracovníkom Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied. Vyštudoval zoológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V r. 2008 – 2013 absolvoval doktorandské štúdium v Ústave zoológie SAV v Bratislave, kde pracuje dodnes. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zaoberá najmä faunistikou, morfológiou a ekológiou dvojkrídlovcov. Vo voľnom čase sa aktívne podieľa na ochranárskych aktivitách v Bielych a Malých Karpatoch, na Záhorí a Podunajsku. Podľa jeho názoru, pre hmyz nie sú vhodné veľké upravené trávniky, ale skôr miesta, kde sú kvety. V tomto smere treba zmeniť či poopraviť preferencie. Napríklad v Karlovej Vsi v Bratislave už existujú nekosené trávnaté plochy pre opeľovače. Záhradkári, ktorí pestujú ríbezle a podobne, by tiež mohli ponechať kúsok záhrady pre hmyz. Hmyzu by pomohla aj hromada starého dreva.

Nekosená trávnatá plocha pre opeľovače v Karlovej Vsi v Bratislave

Nekosená trávnatá plocha pre opeľovače v Karlovej Vsi v Bratislave 

Podujatie Utorok so živou prírodou sa bude konať 5. novembra 2019 predpoludním o 9.00 hod. a popoludní o 17.00 hod. Dopoludňajší blok prednášok je určený organizovaným skupinám zo stredných škôl. Popoludňajší blok prednášok je určený širokej verejnosti a vstup na podujatie je voľný!

Viac informácií o Týždni vedy a techniky na Slovensku 2019 nájdete na www.tyzdenvedy.sk

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT a z archívu L. Pekárika

Video: NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.sk (michaltrnka360)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky