Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovensko a nepôvodné rastliny

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Nepôvodná rastlina je rastlina, ktorá sa na určité územie dostala vďaka priamemu alebo nepriamemu vplyvu človeka. 

ukážka dvoch druhov nepôvodných rastlínNa Slovensku sa vyskytuje približne 4 250 druhov vyšších (cievnatých) rastlín. Z toho viac ako jedna pätina (920 druhov) je u nás nepôvodných. Niektoré z nich sú u nás už veľmi dávno. Boli k nám zavlečené s prvými poľnohospodármi v mladšej dobe kamennej a spravidla ich už ako cudzie ani nevnímame. Iné k nám boli zavlečené len nedávno a zavliekanie ďalších (najmä ázijských, severoamerických a juhoeurópskych druhov) neustále pokračuje. Mnohé z nich sa správajú v našej krajine invázne a majú negatívny vplyv na biodiverzitu, hospodárstvo a ľudské zdravie.

V prednáške boli priblížené najčastejšie sa u nás vyskytujúce nepôvodné rastliny, návštevníci sa dozvedeli o spôsoboch a príčinách ich zavliekania a šírenia a bol aj pokus o predpovedanie budúcnosti rastlinstva na našom území.

Tému Nepôvodné rastliny Slovenska  priblížil vo svojej prednáške v Bratislavskej vedeckej cukrárni hosť, RNDr. Pavol Mereďa, PhD., ktorý vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor biológia, špecializácia botanika. Od roku 2003 pracuje v Botanickom ústave SAV v Bratislave,  kde sa stal v roku 2012 vedúcim Oddelenia taxonómie vyšších rastlín. Podujatie sa uskutočnilo dňa  20. 10. 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR.

Viac informácii sa dozviete z článku v e-novinách Vedecký kaleidoskop, kde nájdete aj fotogalériu k podujatiu.

Zostrih z prednášky

© CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, 2015

 

Spracovala: Mária Izakovičová

Fotozdroj: prezentácia RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky