Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pri rieke Topľa ohrozujú bobry črevné parazity

VEDA NA DOSAH

V truse chránených živočíchov našli vedci kryptosporídie aj nematódy.

Bobor. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Počty zákonom chráneného bobra európskeho sa na Slovensku zvyšujú, v niektorých lokalitách však živočíchov trápia rozličné patogény, ktoré spôsobujú infekčné ochorenia. 

Vedci z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach sa to rozhodli preskúmať. Monitorovali výskyt črevných parazitov v truse bobrov vo viacerých regiónoch Slovenska. 

Vzorky odobrali na troch miestach

Bobor európsky obýva najmä vodné prostredie, kde vylučuje aj svoj trus. Práve ten vedci využívali na stanovenie parazitov, ktoré sa nachádzajú v tráviacom systéme bobrov. 

„Bobry, ktoré sú prísne bylinožravé, vylučujú trus priamo do vody. Ten predstavuje potenciálny zdroj kontaminácie sladkej vody parazitmi hlavne v lokalitách, ktoré obývajú ľudia,“ vysvetlila v tlačovej správe SAV Ingrid Papajová z Parazitologického ústavu SAV.

Parazitológovia spolu s ochranármi niekoľko týždňov zbierali vzorky v okolí bobrích nôr pri riekach Dunaj, Topľa a Laborec. Následne ich analyzovali a popisovali v ústavnom laboratóriu. 

„Vo vzorkách pochádzajúcich z lokalít na riekach Laborec a Dunaj sme nedetegovali vývinové štádiá parazitov. U bobrov žijúcich pri rieke Topľa sme zaznamenali až štyri druhy črevných parazitov. V truse sme našli oocysty Cryptosporidium, cysty Giardia, vajíčka trematód Stichorchis subtriquetrus, ako aj vajíčka a larvy nematód Travassosius rufus,“ konštatovala doktorandka Júlia Šmigová Bystrianska z Parazitologického ústavu SAV. 

Parazity nebezpečné aj pre človeka

Prezentované výsledky sú prvými údajmi o prítomnosti druhu Stichorchis subtriquetrus a Travassosius rufus na slovenskom území. Sú to parazity špecifické pre bobry. 

„Dôležitým zistením bolo, že bobor môže byť významným zdrojom kontaminácie povrchových vôd parazitickými prvokmi – Giardia a Cryptosporidium, ktoré môžu byť nebezpečné aj pre ľudí, nakoľko spôsobujú hnačky.“ 

„Sú známe údaje z Poľska o tom, že voda v okolí bobrích hrádzí v oblasti Mazurských jazier bola výrazne kontaminovaná cystami Giardia intestinalis a oocystami Cryptosporidium, kde práve bobry slúžili ako rezervoáre týchto parazitov,“ vysvetlila mladá vedkyňa.

Zdroj: Tlačová správa SAV

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky