Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výroba PCB skončila v Strážskom pred viac ako 20 rokmi. Ešte dnes vedci skúmajú jej dôsledky

VEDA NA DOSAH

Produkciu polychlórovaných bifenylov zastavili v roku 1984.

Foto: archív Mikuláša Orosa

Napriek tomu ešte dnes vedci objavujú dôsledky, ktoré mala výroba na životné prostredie. Najväčšie množstvo PCB našli v pečeni rýb.

PCB ako najväčšie zdroje znečistenia

Polychlórované bifenyly sú syntetické organické zlúčeniny, ktoré sa nachádzajú v prírode. Patria medzi najväčšie zdroje znečistenia, ktoré vytvoril človek.

Pre živé organizmy predstavujú veľké zdravotné riziko, a to najmä vďaka svojej schopnosti hromadiť sa v tukovom tkanive.

Výroba týchto zlúčenín bola v Strážskom ukončená v roku 1984, napriek tomu nie sú dôsledky, ktoré spôsobila, doposiaľ dobre zmapované.

Zmeniť tento stav sa rozhodli vedci z oddelenia systematiky a oddelenia environmentálnej a rastlinnej parazitológie Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach.

„Doterajšie výsledky ukázali, že nielen ryby, ale aj ich parazity kumulujú polychlórované bifenyly v pomerne vysokých koncentráciách. Ide o zaujímavý, doposiaľ zriedkavo zisťovaný fenomén, ktorý bol síce pozorovaný pri niektorých druhoch parazitov už skôr, ale z prostredia znečisteného ťažkými kovmi. Niektoré črevné parazity rýb, napríklad pásomnice, zhromažďujú vo svojich tkanivách PCB zlúčeniny v mnohonásobne vyšších množstvách než ich hostitelia,“ objasnila doktorka Tímea Brázová, členka výskumného tímu.

„Ukazuje sa, že parazity rýb tu fungujú ako prirodzené absorbenty týchto kontaminantov. Vo svalovine infikovaných rýb sme totiž opakovane detegovali signifikantne nižšie koncentrácie PCB zlúčenín v porovnaní s rybami bez parazitov. Na základe tohto zistenia, ako možnú praktickú aplikáciu, v  projekte navrhujeme inovatívny spôsob bioindikácie PCB zlúčenín s využitím parazitických organizmov.“

Výskum má široký záber

Výskum bol prioritne zameraný na vodné prostredie. Neskôr sa rozšíril aj na zvernicu s chovom raticovej zveri v blízkosti bývalého podniku Chemko Strážske.

„Vďaka ústretovosti pána Jozefa Adamíka, majiteľa lesnej obory Orlová, sme pre náš projekt získali vzácne vzorky rýb, rastlín a sedimentov z jazierka v tomto areáli. Pre úplnosť pripomínam, že ide o široko medializovanú lokalitu, kde sa nedávno objavili zakopané sudy s vysoko toxickým PCB odpadom,“ vysvetlil doktor Mikuláš Oros, zodpovedný riešiteľ projektu.

Na rybách (kaproch) pochádzajúcich z jazierka vo zvernici vedci objavili viaceré morfologické anomálie, napríklad atypický, deformovaný tvar hlavy. A ako prezradili parazitológovia, po otvorení telovej dutiny ryby mimoriadne zapáchali.

Okrem iného sa vedci sústredili aj na črevné parazity týchto rýb, o ktorých sa v ekotoxikologickej literatúre čoraz častejšie hovorí pre ich vysokú toleranciu a hromadenie kontaminovaných látok v ich tkanivách ako o potenciálne vhodných bioindikátoroch znečistenia vodného prostredia.

Kde našli najväčšie hodnoty PCB? 

Výskyt PCB zlúčenín analyzovali vedci zo SAV v spolupráci so Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Košiciach.

„Najvyššie hodnoty PCB zlúčenín sa nachádzali v pečeni rýb (3 250 ng/g čerstvej hmotnosti), čo predstavovalo až šestnásťnásobné prekročenie maximálnych povolených limitov stanovených Európskou komisiou pre pečeň rýb (200 ng/g č. h.). Pásomnice Atractolytocestus huronensis kumulovali vo svojich tkanivách taktiež vysoké množstvá PCB (2 580 ng/g č. h.). Z hľadiska rizík pre zdravie ľudí je významný výsledok analýzy svaloviny (rybieho mäsa), pri ktorom bol limit (125 ng/g č. h.) prekročený až desaťnásobne,“ povedal Mikuláš Oros.

Výsledky štvorročného výskumu košickí parazitológovia priebežne publikujú v zahraničných a domácich odborných časopisoch. Sú tiež v pravidelnom kontakte s odborníkmi z rybárskej praxe a veterinármi, ktorých informujú o výsledkoch a postupe prác na projekte.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky