Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Predstavili výskum a výsledky práce AgroBioTech SPU v oblasti genetiky a DNA

VEDA NA DOSAH

predstavenie práce výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre

Kľúčové výskumy a výsledky práce Výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre v oblasti genetiky a DNA boli predstavené 25. apríla počas podujatia DNAday 2018. Koná sa každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa DNA. Tento rok je výnimočný tým, že sme si pripomenuli 65. výročie jedného z najväčších vedeckých objavov 20. storočia – objavenie dvojitej špirály DNA v roku 1953, ako aj ukončenie projektu ľudského genómu (r. 2003).

Hlavným cieľom dňa DNA je pripomenúť si kľúčové genetické objavy a upriamiť pozornosť na DNA a jej význam. V tento deň sa po celom svete konajú vedecké podujatia a súťaže, prostredníctvom ktorých majú študenti a mladí výskumníci možnosť predstaviť svoje vedecké projekty. 

V Kongresovej hale Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa konal cyklus prednášok zameraných na popularizáciu kľúčových objavov spojených s genetikou. Podujatie bolo súčasťou programu DNAday Slovakia. RNDr. Veronika Fialková, PhD. z AgroBioTech priblížila moderné genetické analýzy a možnosti ich využitia v aplikovanom výskume, prof. RNDr. Milan Bežo, CSc. (Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ) predstavil DNA ako molekulu života a miláčika prírody. Prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. (Katedra botaniky a genetiky FPV UKF) sa vo svojom vystúpení zameral na aplikácie výskumu DNA v biológii človeka a biomedicíne. Ing. Eva Tvrdá, PhD. (Katedra fyziológie živočíchov FBP) vysvetlila mechanizmy, príčiny a následky poškodenia DNA v samčích reprodukčných bunkách a Ing. Andrea Hricová, PhD. (Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV) predstavila molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca.

Riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. uviedla, že tradičný prezentačný deň, ktorý zamestnanci výskumného centra každoročne organizujú pre pedagógov, študentov a širokú verejnosť, sa tentoraz rozhodli spojiť s medzinárodným podujatím DNAday Slovakia, ktoré sa na Slovensku organizuje už od roku 2003.

Účastníkom sa prihovoril aj rektor SPU v Nitre Dr.h.c prof. Ing. Peter Bielik, PhD. „Som veľmi rád, že tradícia prezentačných dní vo Výskumnom centre AgroBioTech pokračuje a naši odborníci môžu aj takýmto spôsobom prezentovať svoje úspechy a vedecké vízie akademickej obci i verejnosti,“ povedal rektor. Zdôraznil tiež úspechy vedeckých pracovníkov, ktorí vysoko prekračujú priemer v rôznych oblastiach výskumu a v oblasti pôdohospodárskych vied sú na špičke. „AgroBioTech ponúka priestor, infraštruktúru, treba len nadšencov, ktorí budú univerzitu a seba chcieť posúvať ďalej,“ dodal prof. P. Bielik.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/vo-v%C3%BDskumnom-centre-agrobiotech-predstavili-k%C4%BE%C3%BA%C4%8Dov%C3%A9-objavy-spojen%C3%A9-s-genetikou/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky