Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Naši vedci skúmajú zdravotné riziká spojené s konzumáciou rýb

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /ryby/

Parazitárne zoonotické ochorenia alebo zoonózy sa prenášajú zo zvierat na človeka buď prostredníctvom rôznych vývinových štádií parazitov (spóry, oocysty, vajíčka, larválne štádiá), vyskytujúcich sa v životnom prostredí, alebo konzumáciou surového alebo tepelne nespracovaného mäsa, obsahujúceho infekčné štádium parazita. Osobitnú kategóriu potravinami prenášaných ochorení predstavujú zoonózy prenášané rybami (tzv. „fish-borne“), kedy k nákaze človeka dochádza prostredníctvom infikovaných sladkovodných alebo morských rýb.

Ako tomu predísť rieši projekt Novo sa objavujúce rybami prenášané zoonózy: zdravotné riziká spojené s konzumáciou rýb (Emerging and Re-emerging Zoonotic Parasitosis Caused by Fish-Borne Parasites: Health Risks Associated with Consumption of Fish), v rámci ktorého je zodpovedným riešiteľom RNDr. Mikuláš Oros, PhD. z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach.

Realizátori projektu uvádzajú, že keďže v súčasnosti je zaznamenaný rastúci trend konzumácie surových rýb, zvyšuje sa tým aj riziko prenosu parazitárnych zoonóz na spotrebiteľa. Cieľom tohto projektu je posúdiť výskyt potenciálnych pôvodcov zoonotických parazitóz prenášaných konzumáciou tepelne neopracovaného rybieho mäsa. Cieľovými skupinami parazitov sú motolice (napr. Clonorchis sinensis, Metagonimus yokogawai, Haplorchis taichui), zodpovedné za poškodenie pečene a tráviaceho traktu človeka, ďalej pásomnice rodu Dibothriocephalus, vrátane D. latus (škárovec široký) a D. nihonkaiensis (škárovec japonský), spôsobujúce tráviace ťažkosti a celosvetovo rozšírené hlístovce rodu Anisakis, ktorých prítomnosť v tráviacom trakte spôsobuje jednak náhlu žalúdočnú bolesť, disfunkciu čreva, ale zaznamenané boli aj alergické reakcie.

Tím na Parazitologickom ústave SAV v Košiciach, kde vedúcim projektu je RNDr. Mikuláš Oros, PhD., prednedávnom zahájil trojročný projekt (SAS-MOST JRP 2016/7) v rámci bilaterálnej vedeckej spolupráce medzi Slovenskou akadémiou vied a Ministry of Science and Technology, Taiwan. „Projekt je zameraný na rybami prenášané parazitárne zoonózy. V prvej etape riešenia projektu sme sa zamerali na parazitologické vyšetrenie rýb na Taiwane s dôrazom na druhy, ktoré sa bežne konzumujú surové alebo tepelne málo spracované (napríklad makrely, lososy a iné hospodársky významné druhy rýb). Spolu s kolegom MVDr. Danielom Barčákom, PhD. sme v máji absolvovali prvý pracovný pobyt na Taiwane. Počas neho sme odoberali z rýb vzorky, ktoré momentálne skúmame a analyzujeme v laboratóriách na Parazitologickom ústave SAV v Košiciach,“ hovorí vedúci projektu.

potravinový cyklus

Okrem toho naši vedci mapujú aj súčasný výskyt, hostiteľské spektrum a distribúciu rybami prenášané parazitické druhy z rôznych vodných ekosystémov Slovenska, ako aj prieskum výskytu parazitov v rybacom mäse z potravinových reťazcov. „Vo všeobecnosti sa na Slovensku posledné desaťročia tejto problematike venovala iba veľmi malá pozornosť. Momentálne sa zameriavame na výskum larválnych štádií pásomníc rodu Dibothriocephalus (škárovce, parazitické červy žijúce vo svalovine rýb). Tento druh síce neohrozuje zdravie rýb, avšak predstavuje zdravotné riziko pre ľudí, u ktorých môže vyvolávať ochorenie. Posledné údaje o výskyte týchto lariev u rýb boli zaznamenané v 80-tych rokov minulého storočia. V našom prípade sa zatiaľ výskyt lariev pásomníc vo svalovine rýb z vybraných lokalít potvrdiť nepodarilo. Avšak boli potvrdené parazitické hlístovce rodu Anisakis v baltických sleďoch z potravinových reťazcov, ktoré sú predmetom nášho ďalšieho výskumu na Parazitologickom ústave.“

Keďže ide o projekt v rámci bilaterálnej vedeckej spolupráce medzi Slovenskou akadémiou vied a Ministry of Science and Technology, na Taiwane, partnerskou organizáciou slovenských vedcov je Lekárska univerzita v Taipei na Taiwane. Hlavným riešiteľom za Taiwan je prof. Fan Chia-Kwung, ktorý spolu s technickou pracovníčkou Ying-Chieh Huang na prelome júna a júla navštívili košický ústav a získavali znalosti a zručnosť v oblasti cytogenetiky a v práci so skenovacím mikroskopom. „Okrem toho v tejto problematike spolupracujeme aj s kolegami z Parazitologického ústavu Biologického centra Akadémie vied Českej Republiky v Českých Budějoviciach. Lov rýb na Slovensku sa uskutočňuje v spolupráci so Slovenským rybársky zväzom a na základe osobitného povolenia na rybolov na vedeckovýskumné účely, vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky,“ uvádza RNDr. Mikuláš Oros, PhD.

Počas celého trvaniu projektu sa plánujú opakované expedície a odbery vzoriek z rýb z rôznych vodných ekosystémov na Taiwane a na Slovensku z geograficky čo najširšieho spektra lokalít, ako aj prieskum výskytu parazitov v rybacom mäse z potravinových reťazcov na Slovensku. Prioritou je komplexná analýza a identifikácia exemplárov z doteraz získaného materiálu z Taiwanu a z obchodných reťazcov na Slovensku.

„Navrhovaný projekt nám umožní predovšetkým získať nové informácie o súčasnom výskyte, hostiteľskom spektre a distribúcii rybami prenášaných parazitických druhov z rôznych vodných ekosystémov Slovenska a Taiwanu, ako aj výskytu parazitov v rybacom mäse z potravinových reťazcov. Okrem toho predpokladáme, že biologický materiál parazitov, získaných v priebehu projektu, umožní aj opísanie pre vedu nových druhov parazitických organizmov,“ uzavrel zodpovedný riešiteľ projektu.

Doba trvania projektu: 1. marec 2017 – 31. december 2019.

 

Webová stránka projektu

 

Odborný garant textu: RNDr. Mikuláš Oros, PhD. z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Foto: http://pau.saske.sk/project-sav-most/

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky