Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí vedci z SPU v Nitre zvíťazili v súťaži

VEDA NA DOSAH

ocenení

Vedci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uspeli v súťaži mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Víťazov vyhlásila Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske  a veterinárske vedy pri SAV.

V sekcii poľnohospodárstvo sa na prvom mieste umiestnila Ing. Eva Tvrdá, PhD. z Katedry fyziológie živočíchov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva – FBP (Tvrdá, E., Tušimová, E., Kováčik, A., Paál, D., Greifová, H., Abdramanov, A., Lukáč, N. 2016. Curcumin has protective and antioxidant properties on bull spermatozoa subjected to induced oxidative stress. In Animal Reproduction Science, vol. 172, p. 10-20.), ďalej Ing. Katarína Zbyňovská, PhD. z Katedry fyziológie živočíchov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva – FBP  (Zbynovska, K., Petruska, P., Kalafova, A., Ondruska, L., Jurcik, R., Chrastinova, L., Tusimova, E., Kovacik, A., Capcarova, M. 2016. Antioxidant status of rabbits after treatment with epicatechin and patulin. In Biologia: Section Zoology, vol. 71, p. 835-842.) a Ing. Ondrej Hanušovský, PhD. z Katedry výživy zvierat, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov – FAPZ (Hanušovský, O., Bíro, D., Šimko, M., Gálik, B., Juráček, M., Rolinec, M., Herkeľ, R. 2016. Effect of daily diet change from the start of lactation to the peak of lactation diet on ruminal pH with courses and changes during the feed day. In Journal of Central European Agriculture, vol. 17, p. 1204-1220).

V sekcii potravinárstvo si ocenenie prevzal aj Ing. Marek Šnirc, PhD. z Katedry chémie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva – FBP (Šnirc, M, Král, M., Ošťádalová, M., Golian, J. Tremlová, B. Application of principal component analysis method for characterization chemical, technological, and textural parameters of farmed and pastured red deer. In International journal of food properties. ISSN 1094-2912, 2016, vol. 20, no. 4, s. 754-761 dostupné na internete a Ing. Stanislava Matejová z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulta biotechnológie a potravinárstva – FBP (Matejová, S.,  Fikselová, M. Čurlej, J., Czakó, P.  Application of by-products in the development of foodstuffs for particular nutritional uses: Využitie vedľajších výrobných zvyškov pri vývoji potravín na osobitné výživové účely. In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 17, 4 2016, s. 1306-1319. ISSN 1332-9049).

Ocenenia víťazom odovzdal na januárovom zasadnutí Výboru pobočky Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske  a veterinárske vedy pri SAV v Nitre predseda spoločnosti prof. Dr. Ing. Jozef Golian.

 

Zdroj informácií a foto: SPU v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky