Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Levanduľový olej ako možná ochrana voči UVA žiareniu

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: levanduľa; Pixabay.com /858106/

Využitie prírodných látok či už v liečbe alebo prevencii onkologických ochorení je v centre intenzívneho výskumu. Rastlinné extrakty sú bohaté na zlúčeniny, označované ako sekundárne metabolity, ktoré rastlinu chránia pred biologickými agensami alebo škodlivým pôsobením UVA žiarenia. Príkladom sú éterické oleje (napr. éterický olej z levandule), ktoré predstavujú perspektívne zlúčeniny, ktoré môžu byť efektívne využité v prevencii, prípadne podpornej liečbe rakoviny kože. Uvádza to RNDr. Katarína Kozics, PhD., Biomedicínske centrum (BMC) SAV.

„Éterický olej z levandule (Lavandula angustifolia, LO) je známy vďaka svojim liečebným, dezinfekčným a upokojujúcim účinkom. Je teda často využívaný nielen v aromaterapii, ale práve aj v kozmetickom priemysle či v zdravotníctve. Na druhej strane, chemoprotektívne a fotoprotektívne účinky LO, ako aj poznatky o mechanizme jeho pôsobenia sú nedostatočne preskúmané.“

Na Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV v projekte s názvom: Antioxidačné, antikarcinogénne a fotoprotektívne účinky levanduľového oleja in vitro sa vedci zameriavajú na komplexné posúdenie antioxidačnej kapacity éterického oleja z levandule, so špecifickým zreteľom na ochranné účinky voči UV žiareniu. Projekt trvá v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019.

„UV žiarenie sa považuje za významný rizikový faktor v etiológii rakoviny kože, ktorej incidencia má celosvetovo stúpajúci trend. Chemo- a fotoprotektívne účinky LO sú skúmané na in vitro modeloch zdravej kože a na bunkách zhubného melanómu HMB-2. Využitie širokej škály biochemických, biologických a molekulárno-genetických prístupov a meraní umožní objektívne posúdiť protektívny účinok LO na zdravé kožné a nádorové bunky a prispeje aj k objasneniu molekulárnych a bunkových mechanizmov pôsobenia LO,“ zdôraznila odborníčka.

Hlavným cieľom projektu je:

i)    charakterizovať antioxidačný potenciál levanduľového oleja,
ii)    zistiť, či tento éterický olej môže chrániť zdravú kožu pred nepriaznivými účinkami UVA žiarenia (fotoprotektívne účinky),
iii)    sledovať, či je LO schopný selektívne inhibovať proliferáciu zhubných melanómových buniek.

RNDr. Katarína Kozics, PhD. hovorí, že predbežné výsledky poukazujú na významný antioxidačný potenciál LO voči UVA žiareniu, nepriamo pôsobí tým, že aktivuje endogénne enzýmy v bunke.

„Okrem toho pri veľmi nízkych koncentráciách zabíja ľudské nádorové melanómové bunky (HMB2) in vitro, kým tieto koncentrácie vôbec nie sú toxické na nenádorové kožné keratinocyty.“

Poznatky získané počas realizácie projektu sú podľa odborníčky kľúčové pre iniciáciu ďalších výskumných aktivít, ktorých cieľom bude optimalizácia spôsobu aplikácie LO pre komerčné využitie, vo forme opaľovacích krémov alebo iných kozmetických prípravkov ako ochrana voči UVA žiareniu.

„Jedinečnosťou projektu bude aj objasnenie mechanizmov fotoprotektívnych účinkov a selektívnej toxicity LO voči nádorovým kožným bunkám, čo môže byť základom pre využitie LO v liečbe nádorových kožných ochorení.“

 

Odborný garant textu: RNDr. Katarína Kozics, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /858106/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky