Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Krajinný architekt z SPU získal prestížne ocenenie Green Talent 2017

VEDA NA DOSAH

Ing. Attila Tóth, PhD. z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Venuje sa výskumu udržateľných a odolných krajinných systémov a implementácií zelenej infraštruktúry a jej ekosystémových služieb ako prírodou inšpirovaných riešení pre udržateľný rozvoj miest a obcí. Jeho práca vyústila do významného úspechu. Ing. Attila Tóth, PhD. z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre získal v Berlíne prestížnu globálnu cenu – Green Talent 2017. Udeľuje je Federálne ministerstvo pre vzdelávanie a výskum Spolkovej republiky Nemecko.

Ocenený krajinný architekt zo Slovenska sa tak zaradil medzi 25 popredných mladých výskumníkov z 21 krajín sveta, ktorých vedecká komisia vybrala spomedzi vyše 600 kandidátov. Porota vyzdvihla jeho osobný a odborný prínos pre zdravšie životné prostredie v sídlach a vysoký počet kvalitných odborných a vedeckých publikácií k danej téme. Osobitne ocenili jeho mimoriadnu angažovanosť a oddanosť pre hľadanie riešení pre viac zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine. Komisia tiež zohľadnila jeho medzinárodné skúsenosti, ocenenia a interdisciplinárny prístup k problematike udržateľného rozvoja.

Porota, pozostávajúca z popredných nemeckých expertov, vybrala mladých výskumníkov zo 602 nominantov z 95 krajín sveta. Ocenenie bolo v tomto roku odovzdané po deviatykrát, pričom Slovensko sa medzi víťazné krajiny Green Talents zapísalo prvýkrát v osobe Ing. A. Tótha, PhD., krajinného architekta a vysokoškolského učiteľa na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Cenu odovzdal Matthias Graf von Kielmansegg, generálny riaditeľ ministerstva pre politiku, stratégiu a digitálnu transformáciu.

Talentovaní mladí vedci absolvovali od 16. do 27. októbra medzinárodné fórum s tematickým zameraním na udržateľný rozvoj (Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development), ktoré sa uskutočnilo formou vedeckej poznávacej cesty po významných strediskách výskumu v Nemecku. Účastníci mali možnosť stretnúť špičkových expertov a navštíviť renomované výskumné inštitúcie v oblasti udržateľného rozvoja a inovácií – Nemecké centrum vzdialeného snímania v Mníchove, Fraunhoferov inštitút pre solárne energetické systémy vo Freiburgu, Inštitút pre pokročilé štúdie udržateľnosti v Postupime, Technologický inštitút v Karlsruhe, Technickú univerzitu v Mníchove a spoločnosť VAUDE v Tettnangu.

Súčasťou vedeckého fóra boli individuálne stretnutia s tromi vybranými nemeckými expertmi. Ing. Attila Tóth dostal príležitosť stretnúť sa s dvomi expertmi na Technickej univerzite v Mníchove – s  prof. Markom Michaelim z Fakulty architektúry a prof. Stephanom Pauleitom z Katedry strategického plánovania a manažmentu krajiny, tretím expertom bol prof. Dr. Frank Lohrberg z Katedry krajinnej architektúry Univerzity RWTH v Aachene.

Ocenenie okrem účasti na medzinárodnom vedeckom fóre zahŕňa trojmesačný výskumný pobyt v Nemecku v roku 2018 plne financovaný Federálnym ministerstvom pre vzdelávanie a výskum SRN. Ing. A. Tóth uskutoční spojený výskum na TU v Mníchove a RWTH v Aachene, kde bude skúmať implementáciu zelenej infraštruktúry v krajinnom a urbánnom plánovaní v Bavorsku a v Severnom Porýní-Vestfálsku.

 

Informácie poskytla: PhDr. Renáta Chosraviová, tlačová hovorkyňa a vedúca redaktorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: SPU v Nitre

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky