Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hľadala liek na ochorenie javorov

Martina Pitlová

Výskyt Rhytisma acerinum L. – černe javorovej na liste Acer pseudoplatanus koncom leta 2015

Mladá študentka Miriam Feretová, ktorá momentálne študuje na Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove, má za sebou už niekoľko významných úspechov. Tým najväčším je zisk bronzovej medaily na medzinárodnej súťaži I-SWEEEP 2016 v Houstone v štáte Texas.

Mladej študentke Miriam Feretovej sa s projektom Vplyv znečistenia ovzdušia na výskyt bioindikačných prejavov Rhytisma acerinum L. podarilo postúpiť z Festivalu vedy a techniky AMAVET na medzinárodnú súťaž I-SWEEEP 2016, kde obsadila tretie miesto. Miriam sa taktiež zúčastnila výstavy EXPO SCIENCE International v Bruseli, ktorá sa koná každý nepárny rok, zakaždým na inom kontinente. Talentovaná mládež z celého sveta má na tejto výstave možnosť prezentovať  vedecké projekty v rôznych disciplínach. Miriam prezentovala svoj projekt Bioindikátor – čerň javorová (Rhytismaaceinum) vo vybraných lokalitách východného Slovenska.  „Vždy som si priala postúpiť na nejakú vedeckú súťaž, no nikdy som si nemyslela, že by to mohla byť Amerika a už vôbec nie tretie miesto. Som za to veľmi vďačná za tú možnosť a prípravu, Amavetu, mojej mamke a zároveň pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej, Slovenským elektrárňam, Nadácii Tatrabanky a VVICB Kapušany. Ak budem pokračovať vo výskume, ktorý má pre ľudí, či planétu Zem zmysel a moje výsledky sa uplatnia v praxi, bude to skvelé.“ povedala o svojom úspechu Miriam.

Študenti a študentky na súťaži I-SWEEEP svoje projekty prezentujú počas public day, kde Miriam reprezentovala Slovensko v typickom kroji pre región Šariš

Využitie huby ako hnojiva

V projekte Vplyv znečistenia ovzdušia na výskyt bioindikačných prejavov Rhytisma acerinum L., sa Miriam Feretová 2 roky venovala štúdiu prejavov hubového ochorenia čierna škvrnitosť listov javorov, ktorú spôsobuje Rhytisma acerinum L. Ako uvádza: „Prvý rok som skúmala výskyt tejto huby na  Slovensku v 3 lokalitách. Zistila som, že najvyšší výskyt tohto patogénu bol v mnou sledovaných lokalitách Slovenska v Národnom parku Poloniny. Druhý rok som tento výskum ešte raz zopakovala, kde sa mi moje minuloročné výsledky týkajúce sa výskytu potvrdili.“ Od júna do septembra mladá študentka pestovala 30 semenáčikov javorov Acer platanoidesAcer pseudoplatanus. Tieto Miriam Feretová pri príprave vzoriek Acer platanoides a Acer pseudoplatanus na vykonanie chemickej analýzy prvkov vo VVCB Kapušanysemenáčiky ovplyvňovala rôznymi koncentráciami kyseliny sírovej. Zistila, že najvyšší výskyt černe javorovej bol na listoch javorov zalievaných roztokmi s pH 6,5, respektíve vodou zo studne s pH 7, 6. Najnižší výskyt zaznamenala na listoch javorov s pH 2 a taktiež spozorovala, že so stúpajúcim pH roztoku stúpal počet aj veľkosť škvŕn. Na základe výsledkov Miriam usúdila, že Rhytisma acerinum L. je možné pokladať za vhodný bioindikátor poukazujúci na prítomnosť znečistenia ovzdušia kyslými dažďami. Na konci experimentu vykonala CHNSO analýzu, PKMgCa analýzu a analýzu spalného tepla a výhrevnosti javorov. Najvyšší obsah biogénnych prvkov bol v pôde najviac napadnutých stromov čerňou javorovou a taktiež zaznamenala minimálne rozdiely medzi spalným teplom a výhrevnosťou javorov. To znamená, že čím bolo v prostredí huby viac, tým bolo prostredie okolo stromov čistejšie. Výsledky jej výskumu týkajúce sa huby Rhytisma acerinum L. je možné potenciálne aplikovať aj na významný zdroj biomasy vŕbu a jej patogéna Rhytisma salicinum L. Miriam Feretová vo svojej práci popísala potenciálny spôsob využitia infikovanosti listov javorov Rhytisma acerinum L., ktorý pomáha k rýchlejšej defoliácii listov, zlepšeniu kvality pôdy pod infikovanými stromami, a to môže viesť vyššej produkcii biomasy. Huba Rhytisma acerinum L., by teda mohla slúžiť ako účinné hnojivo.

Ďalší projekt s pásomnicami

Momentálne sa Miriam spolu so svojím spolužiakom Samuelom Smoterom pripravujú na nový projekt, ktorý sa bude venovať biomembránam, pásomniciam a ich absorpciou ťažkých kovov. V budúcnosti  by sa rada vydala cestou štúdia medicíny, ťahá ju to k medicínskemu výskumu. Okrem vedy ju baví lyžovanie, avšak veda zastupuje prvé miesto v jej živote: „Myslím si, že veda je niečo, na čo sa oplatí robiť. Veľmi ma baví pracovať na niečom vlastnom, riešiť nejaký konkrétny problém, ktorým môžete pomôcť istej časti ľudí na Zemi. Vidíte za sebou výsledky, ktoré možno posunú kvalitu života, ľudského zdravia, či ekosystémov k zlepšeniu. Ako hlása slogan: Študuj vedu, budúcnosť sa ti odplatí :)“ vysvetľuje nádejná mladá vedkyňa Miriam Feretová.

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Archív Miriam Feretovej

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky