Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hľadajú sa účinnejšie liečivá

VEDA NA DOSAH

výskum v laboratóriu

Baktéria s názvom Escherichia coli, veľmi často sa využíva len skrátený výraz E. coli, má pre vedecké účely nesmierny význam. Ide o bičíkatú baktériu, žijúcu v hrubom čreve teplokrvných živočíchov. Je jedným z najdôležitejších zástupcov črevnej mikroflóry a jej prítomnosť je potrebná pre správny priebeh tráviacich procesov v čreve.

Spomínaná baktéria sa považuje za dôležitý modelový organizmus či už v genetike alebo mikrobiológii. Vedci pomocou nej pracujú na všeobecnej štúdii baktérií. V poslednej dobe sa stretávajú s veľkým problémom odolnosti liečiv voči rôznym druhom pôsobenia mikroorganizmov. Tým pádom chorým terapia nezaberá.  

Doposiaľ neexistovala štúdia, ktorá by sa zaoberala rezistenciou na UV-C žiarenie v teluričitan rezistentných bunkách E. coli. Za bazálny výskum sa tak dá považovať projekt s názvom Úloha TerB, TerC, TerD a TerE proteínov E. coli v UV-C rezistencii od kolektívu autorov Lenka Jánošíková, Ján Turňa a Andrej Klepanec. Mohol by v blízkej budúcnosti slúžiť na vytvorenie nových antibakteriálnych liečiv voči mikroorganizmom. „Práve takýmto sľubným cieľom pre vývoj nových liečiv môžu byť génové produkty minimálneho ter operónu,“ uviedla Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD.

Vedci v rámci svojej práce analyzovali dopad štyroch esenciálnych génov TeR, terB, terC, terD a terE, na rezistenciu E. coli voči UV-C žiareniu. Pre štúdium UV-C rezistencie využili metodický postup založený na stanovení celkového počtu životaschopných buniek pomocou počítania kolónií vyrastených na agare po UV-C ožarovaní germicídnou lampou v laminárnom boxe v určitých časových intervaloch. Získané výsledky vyhodnotili bioinformatickou analýzou.

„Podarilo sa nám pripraviť teluričitan rezistentné (TeR) a teluričitan senzitívne (TeS) bunky E. coli. V stacionárnej fáze rastu bunky nezomierali, pokiaľ neboli ožiarené po dobu 1 200 s UV-C žiarením, TeR bunky vykazovali v priemere viac ako 5 násobne vyššiu rezistenciu na UV-C žiarenie v porovnaní s TeS bunkami. Získané výsledky nám môžu pomôcť lepšie pochopiť funkciu týchto génových produktov a prispieť k objasneniu ich funkcie v procese TeR, zmiernení oxidačného stresu a patogenite mikroorganizmov,“ konštatovali autori.

Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD. ešte dodáva, že najdôležitejšie výsledky, ktoré môže ich práca priniesť, je objasniť úlohy ter operónu (konkrétne štyroch esenciálnych génov) v patogenite mikroorganizmov, zmiernení oxidačného stresu, v procese teluričitanovej rezistencie, ako aj UV-C rezistencii.

So svojou prácou sa autori zapojili do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

výskum v laboratóriu

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie a ilustrácie poskytla: Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD., Katedra rádiológie IFBLR UCM, Piešťany

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky