Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

BIOSPHER: Ako sa dopĺňa spiaci mozog a učenie?

VEDA NA DOSAH

Ako náš mozog spracováva informácie, ktoré zozbiera počas dňa? Čo je konsolidácia pamäti? Kedy a ako presne prebieha? Ako ju dokážeme ovplyvniť? Aj o tom bude už zajtra (28. 2.) prednášať v priestoroch CVTI SR neurovedec Nikola Jajcay.

Pozvánka na prednášku: Ako sa dopĺňa spiaci mozog a učenie? Zdroj: Biospher

Ľudský mozog je geniálny. Dokáže si pamäť veci, ktoré vidíte počas dňa iba veľmi krátku chvíľu. Keď sa vaše zážitky opakujú, dokáže sa naučiť „pravidlá sveta”.

Na prednáške sa pozrieme bližšie na jeden z mnohých procesov, ktoré sú za jeho genialitu spoluzodpovedné, t. j. konsolidáciu pamäti. Konsolidácia je proces, ktorým si náš mozog mení krátkodobú pamäť na dlhodobú. Mení tým zároveň aj miesto úložiska v mozgu a na dôvažok sa tiež učí „zákonitosti sveta“. Tento proces prebieha počas spánku, o ktorom vieme relatívne málo, čo sťažuje pozíciu vedcov skúmajúcich konsolidáciu pamäti. Na prednáške sa dozviete, čo presne konsolidácia je, ako funguje, ale hlavne to, či ju vieme ovplyvniť a modelovať. Po prednáške, v rámci experimentálnej časti, načrieme zo studnice výpočtovej neurovedy. Ukážeme si a spustíme si jednoduchý model neurónu (tzv. Izhikevich model), ktorý v závislosti od parametrov pracuje v minimálne 20 rôznych dynamických režimoch a krásne ilustruje komplexnosť mozgu. Počas experimentálej časti bude výhodou, ak si so sebou prinesiete notebook.

O prednášajúcom

Nikola Jajcay je pôvodom fyzik, momentálne neurovedec so záujmom o modelovanie mozgu, komplexné systémy a bayesovský svetonázor. Pracuje ako postdoc na Technickej Univerzite v Berlíne v skupine prof. Klausa Obermayera, kde sa venujú modelom spiaceho mozgu a jeho perturbáciam.

Program

17:00-17:30 – príchod a networking

17:30-19:00- prednáška a diskusia

19:00-20:00 – interaktívna zábava so speakrom

O platforme Biospher

Biospher je platforma, ktorej cieľom je popularizovať vedu na Slovensku, vytvoriť paralelnú komunitu vedcov a fanúšikov vedy.

Zdroj: Biospher

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky