Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Arborétum Mlyňany – najvýznamnejšie dendrologické zariadenie Slovenska

VEDA NA DOSAH

Arborétum Mlyňany SAV

Na Slovensku sa nachádzajú pre verejnosť sprístupnené botanické záhrady a arboréta ponúkajúce bohatú prehliadku domácej i cudzokrajnej flóry. Radi by sme Vám predstavili Arborétum Mlyňany.

Ak by sme chceli presne definovať, čo presne arborétum je, tak je to špeciálna botanická záhrada, dendrologický park, ktorý obsahuje dreviny (stromy a kríky) pre potreby vedy, výskumu a škôl. Arborétum môže byť špecializované, napríklad arborétum, v ktorom rastú borovicorasty sa nazýva Pipetum. Okrem vedeckovýskumného charakteru slúžia tieto zariadenia aj ako záhrady a turistické miesta. Výrazný dôraz kladú na záhradnú architektúru.

Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied je jedným z mnohých turistických lákadiel na Slovensku. Patrí medzi najvýznamnejšie svetové parky. Na rozdiel od iných botanických záhrad, kde sa medzi ružovými záhonmi nachádza kde tu strom, Arborétum v Mlyňanoch je doslova 67 ha súvislého hustého porastu. V zakomponovaných jazierkach možno pozorovať ryby, obojživelníky a plazy. V areáli sú rôzne altánky a oddychové miesta, čo poskytuje možnosť oddychu pre rodiny s deťmi či seniorov. Je to vhodné miesto na spestrenie dovolenky na Slovensku príjemnou prechádzkou po náučnom chodníku spojenou s obdivovaním vzácnych rastlín.
Arborétum Mlyňany SAV je aj špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied, botanická inštitúcia, ktorá spravuje najväčšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku a jednu z najbohatších v strednej Európe. Arborétum založil v roku 1892 Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi, maďarský šľachtic. Jeho projekt vždyzeleného parku (Semper vireo) na ploche 40 ha patrí k prvým úspešne realizovaným vždyzeleným veľkoplošným výsadbám drevín v strednej Európe.

V súčasnosti ide o najvýznamnejšie dendrologické zariadenie Slovenska, ktoré má viac ako 2300 druhov drevín zo Stredomoria, Ameriky, Afriky a Ázie. Popri dendrologických zbierkach spravuje Arborétum Mlyňany SAV aj budovu novoklasicistického kaštieľa z roku 1894, ktorý sa nachádza hneď pri vstupe do Arboréta v Mlyňanoch a je lákadlom hlavnepre turistov. Územie Arboréta Mlyňany SAV patrí do katastrálnych území susediacich obcí Viesky nad Žitavou a Tesárskych Mlynian v okrese Zlaté Moravce. Je charakteristické výraznými terénnymi prevýšeniami (výbežok Pohronského Inovca), čo napomáha tvorbe malebných zákutí. Rozmiestnenie zbierkových plôch popri kľukatých cestičkách a v okolí sústavy jazierok s besiedkami robí celý objekt mimoriadne atraktívnym.

Arborétum je rozdelené na Ambrózyho park, Východoázijskú plochu, Severoamerickú plochu a Kórejskú plochu, ktorú si návštevník môže pozrieť. Pre obdivovateĺov flóry pripravuje zariadenie každý rok množstvo podujatí, z ktorých najvýznamnejšie sú napríklad Ambrózyho dni, jún sa niesol v znamení ruží, výstava ruží a aranžmánov, súťaž o najkrajšiu ružu, tvorivé dielne pre deti a na jeseň sa plánuje podujatie Farebná jeseň. Arborétum Mlyňany SAV je pre návštevníkov otvorené celoročne s výnimkou vybraných sviatkov.


Výstava ruží v Arboréte Mlyňany v r. 2017

Výherné ruže v súťaži "Najkrajšie ruže v Arboréte Mlyňany"

Výherné ruže v súťaži „Najkrajšie ruže v Arboréte Mlyňany“

Výherné ruže v ankete z rozária Arboréta Mlyňany

Výherné ruže v ankete z rozária Arboréta Mlyňany

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: archív M. Izakovičová

Zdroj: Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied

Fotky zo súťaže: Čaro ruží v Arboréte Mlyňany SAV 2017

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky