Seminár / celé Slovensko

ZOOM s vedcami SAV

Podujatie: ZOOM s vedcami SAV

Toto podujatie už prebehlo.

Naštartuj svoju vedeckú kariéru ako doktorand Slovenskej akadémie vied

V piatok 16. apríla budú zástupcovia zapojených ústavov pripravení so študentami neformálne diskutovať počas online stretnutia „ZOOM s vedcami SAV“.

Pre koho

Podujatie je určené mladým ľuďom, diplomantkám a diplomantom, absolventkám a absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí uvažujú nad rozbehnutím vedeckej kariéry.

Kedy a kde

16. apríla 2021, v dvoch časových blokoch: od 10.00 – 11.30 a od 13:30 – 15:00 cez Zoom.

Viac info

https://www.facebook.com/events/544166089896098/

https://www.sav.sk/?doc=educ-dod

Leták k podujatiu ZOOM S VEDCAMI SAV