Súťaž / celé Slovensko

Zimná univerziáda SR 2022

Hokejisti

Toto podujatie už prebehlo.

Univerzita Komenského v Bratislave organizuje Zimnú univerziádu SR 2022. Univerziáda sa uskutoční v športových disciplínach bedminton, stolný tenis, headis, vzpieranie, karate, futsal, crossfit, hokej, florbal, tanečné športy, zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie a biatlon. Jednotlivé súťaže sa uskutočnia v dňoch 7. – 10. februára v závislosti od športu, zjazdové lyžovanie v dňoch 18. a 19. februára a bežecké lyžovanie 15. a 16. januára. Družstvá tvoria študenti len z jednej školy okrem bedmintonu, stolného tenisu a tancov.

Kto sa môže prihlásiť

Prihlásiť sa môžu študenti všetkých vysokých škôl na Slovensku a rovnako študenti stredných škôl v maturitných ročníkoch. Podujatie sa bude konať v režime očkovaní/prekonaní.

Prihlásiť sa môže každý riadny študent vysokej školy do 28 rokov (alebo absolvent rok po získaní diplomu), ktorý sa vie preukázať kartou ISIC, indexom alebo diplomom. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na vysokých školách v SR. V individuálnych športoch môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku. V prípade, že študent študuje na dvoch vysokých školách súčasne, môže štartovať len za jednu vysokú školu. Univerziády sa nemôže zúčastniť študent, ktorý má v dobe konania podujatia prerušené štúdium.

Kedy a ako sa môžem zaregistrovať

Registráciu je potrebné vykonať do 21. januára 2022. Registrácia je predbežná a priebeh bude závisieť od vývoja epidemickej situácie. Podmienky účasti športovcov a ďalšie informácie je možné nájsť na stránke https://univerziada.uniba.sk.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 7. – 11. februára 2022, ak to pandemická situácia dovolí.

Viac info

https://univerziada.uniba.sk/

http://univerziada.uniba.sk/Registracia.html