Súťaž / celé Slovensko

Zelený svet 2021

Banner podujatia: Zelený svet 2021

Toto podujatie už prebehlo.

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje 26. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže.

Téma súťaže

Prostredníctvom témy Lokálnosť je naša budúcnosť vyzývame mladých ľudí, aby sa zamysleli nad pojmom „lokálnosť“.

Ako môže človek prispieť svojim životným štýlom k zdraviu a odolnosti našej planéty?

Akým spôsobom má zmeniť svoje správanie, aby bol viac lokálny?

Ako a dokedy sa môžem zapojiť

Do 30. novembra 2021 prostredníctvom stánky https://www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/

Súťažné kategórie

  • Výtvarná a digitálna tvorba
  • Literárna tvorba
  • Tvorivý pedagóg

Ceny

Podľa vekovej kategórie organizátor odovzdá hodnotné ceny, športové veci, maliarské potreby, knižné publikácie + diplom + darčekové predmety (plne využiteľné, keďže zastávame myšlienku efektívneho využitia vecí)

Viac info

https://www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/