CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Zaostrené na humanitné vedy

Symboly webináru a online tréningu. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Potrebujete aktuálne, odborné a flexibilne prístupné informačné zdroje?

Kde ich nájsť? Ako s nimi pracovať?

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravilo pre vás webinár o e-zdrojoch pre oblasť humanitných vied.

„Centrum vedecko-technických informácií SR zastrešuje prístup významným databázam a databázovým kolekciám z rôznych vedných disciplín. Aktuálne sa zameriame na tie z oblasti z humanitných vied. Pripravili sme k tomu samostatný webinár. Priblížime nielen samotné zdroje, ale i prácu s nimi,“ uviedli zo sekcie Vedecká knižnica, CVTI SR.

Kedy a ako sa pripojím

Webinár sa bude konať online formou 24. februára 2022 od 10.00  hod. do 11.00 hod.

Viac info

https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-odbornu-verejnost/zaostrene-na-humanitne-vedy.html