Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

CVTI SR digitalizuje a sprístupňuje diela SAV

VEDA NA DOSAH

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci medzinárodného projektu EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) digitalizuje obchodne nedostupné diela vydané Slovenskou akadémiou vied (SAV).

Ilustračný obrázok, Zdroj: istockphoto.com

Medzi prvými zapojenými ústavmi sú Geografický ústav SAV a Ústav merania SAV. Pre Geografický ústav SAV CVTI SR zdigitalizovalo 51 ročníkov Geografického časopisu a 21 knižných dokumentov. Pre Ústav merania SAV CVTI SR naskenovalo 11 knižných dokumentov.

„Celkový objem zatiaľ naskenovaných strán, ktoré CVTI SR vyhotovilo pre SAV, je viac ako 10 000. Všetky naskenované dokumenty budú v priebehu nasledujúcich týždňov sprístupnené verejnosti prostredníctvom Virtuálnej študovne CVTI SR, ktorá zabezpečuje sprístupňovanie digitalizovaných knižničných dokumentov pre štúdium, vedu a výskum,“ vysvetlil Tomáš Fiala z oddelenia digitalizácie, repozitárov a archivácie CVTI SR.

Primárnym poslaním služby Virtuálna knižnica je zabezpečenie online sprístupňovania pre slovenskú sieť vedeckých knižníc, vysoké školy, vedeckovýskumné organizácie a vydavateľov vedeckých publikácií.

V súčasnosti CVTI SR sprístupňuje viac ako 500 000 digitalizovaných strán študijnej a vedeckovýskumnej literatúry. V ďalších fázach projektu EODOPEN budú všetky digitalizované diela prístupné prostredníctvom digitálnej konzorciálnej knižnice EODOPEN, ktorá bude obsahovať minimálne 15 000 knižných dokumentov.

EODOPEN je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Jedným z hlavných cieľov projektu je online sprístupnenie kníh z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne štyri milióny eur.

Zdroj: CVTI SR

(DK)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky