Workshop /

workshop|Krúžky IT akadémia Robotika 2019/2020


Toto podujatie už prebehlo.

CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, ponúka pre žiakov 3. až 7. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020, bezplatné krúžky Robotika1, Robotika2 , Robotika3, Robotika4.

  • Jednotlivé krúžky nadväzujú na predchádzajúci krúžok.
  • V každom krúžku môže byť maximálne 12 účastníkov.

Krúžky sú realizované v rámci národného projektu IT Akadémia v priestoroch CVTI SR-ŠVS Tajovského 25, Banská Bystrica.

krúžok prihlasovanie konanie informácia
Robotika 1 13.9.-20.10.2019 24.10.-30.11.2019 Informácie o krúžku
Robotika 2 13.9.-10.12.2019 12.12.-06.02.2020 Informácie o krúžku
Robotika 3 13.9.-06.02.2020 13.2.-31.03.2020 Informácie o krúžku
Robotika 4 13.9.-26.03.2020 02.4.-12.05.2020 Informácie o krúžku

Každý krúžok je 6 stretnutí v štvrtok od 14:00 hod do 15:30 hod.

Žiaci základných škôl, zapojených do projektu IT akadémia, ktorí majú záujem o krúžok, sa môžu prihlásiť na adrese http://itakademia.sk/kruzky.

Na krúžku programovania žiaci nakreslia virtuálneho robota a vdýchnu mu počítačový život plný pohybu a rôznych zaujímavých aktivít. Žiaci si osvoja základy programovania využiteľné napríklad na programovanie LEGO®robota.

Viac informácií