CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Webinár pre oblasť Priemysel: Nadchádzajúce príležitosti v programe Horizont Európa


Toto podujatie už prebehlo.

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva na webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí, ktoré bude ponúkať program Horizont Európa – Klaster 4: Digitalizácia, Priemysel a Vesmír.

Tematické zameranie webináru bude na oblasť priemyslu, nerastných surovín a materiálov.

Cieľovou skupinou webináru sú vedci a inovátori z výskumných inštitúcií, univerzít a podnikov, ktorí majú záujem o účasť na výzvach v rámci oblasti priemyslu, nerastných surovín a materiálov v rámcovom programe Horizont Európa.

Kedy a ako sa pripojím

Podujatie sa bude konať online dňa 22.04.2021 od 10:00-11:30h. V prípade záujmu zúčastniť sa na podujatí je potrebné sa na podujatie registrovať do 21.04.2021 do 15:00h. na stránke Horizont Európa. Odkaz na pripojenie sa na podujatie Vám bude zaslaný na emailovú adresu uvedenú v registrácii deň pred podujatím.

Program podujatia

https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2021/04/Pozvanka_HEU_Industry-1.pdf

Viac info

ERA Portál Slovensko (eraportal.sk)