Prednáška / celé Slovensko

Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike

Banner podujatia: Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike (Pozvánka na webinár)

Toto podujatie už prebehlo.

Štátny pedagogický ústav realizuje on-line webinár zameraný na Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike.

Cieľ webinára

  • migračná situácia krajiny v kontexte európskej a globálnej celosvetovej mobility;
  • základná terminológia migračnej problematiky;
  • akulturačné procesy migrantov do slovenskej spoločnosti;
  • legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu;
  • organizácia, obsah a plánovanie kurzov štátneho jazyka pre deti cudzincov.

Kedy a ako sa prihlásim

Online webinár sa uskutoční 15. júna 2021. Účasť na webinári je bezplatná.

V prípade záujmu pošlite vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (sken) v elektronickej forme na adresu: karol.csiba@statpedu.sk a v kópii na janka.pisova@statpedu.sk najneskôr do 11. júna 2021 (vrátane). Záujemcom bude poslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na webinári a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

Program webinára

14.00 – 15.00
Migrácia a novodobí migranti na Slovensku (Silvia Letavajová)

15.00 – 16.00
Škola, trieda = bezpečné a priateľské prostredie (Janka Píšová)

16.00 – 17.00
Metodicko-didaktické inšpirácie pre prácu s deťmi na kurzoch slovenčiny (Eva Španová)

Viac info

Prihlasovací formulár so súhlasom dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (.doc)

https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/pozvanka-webinar-vzdelavanie-deti-cudzincov-slovenskej-republike.html