Výzva / celé Slovensko

Vzdelávacie videá pre EDU TV


Toto podujatie už prebehlo.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prosí o spoluprácu pri získaní šikovných učiteľov prírodovedných predmetov (fyzika, chémia, biológia, matematika, informatika, …), ktorí by boli ochotní pripraviť v spolupráci s ministerstvom vzdelávacie videá.

 

Počas zatvorenia škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spúšťa projekt, ktorý pomôže učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou. Edu TV bude databázou krátkych video hodín pre žiakov základných škôl. Na hodinách pracujú učitelia z celého Slovenska a postupne budú zverejňované k dispozícii všetkým žiakom, školám aj verejnosti.  

Ambíciou projektu je vytvoriť databázu digitálneho učiva, ktoré pomôže žiakom a učiteľom pri uzatvorení škôl. Databázu vytvára ministerstvo spoločne s učiteľmi z praxe. Rezort chce Edu TV sprístupniť aj neštátnym organizáciám a učiteľom z praxe, ktorí môžu prispievať aj svojimi hodinami, ktoré môžu zasielať na edutv@minedu.sk. V databáze pribudnú aj zvukové nahrávky pre nevidiacich žiakov, hodiny v posunkovom jazyku pre nepočujúcich, ako aj hodiny v jazykoch národnostných menšín – v maďarčine, rómčine a rusínčine.

Milí učitelia, aktuálne tvoríme tisícku krátkych videí z ôsmich predmetov v základnej škole. Ide o učivo, ktoré bude pomôckou v prípade, ak sa škola uzavrie alebo ak ochorie žiak. Tieto videá tvoria učitelia z celého Slovenska. Je v nich kľúčové učivo, ktoré treba prebrať a každé video bude podporené aj pracovným listom. Ak aj vy učíte na základnej škole, chcete skúsiť niečo nové a nebojíte sa kamery, vyplňte dotazník na https://edutv.iedu.sk/

Ďakujem všetkým učiteľom, ktorí videá už teraz tvoria aj tým, ktorí sa k nám pridajú 🙂

https://www.facebook.com/branislav.grohling/videos/edu-tv/2753408761578781/