Súťaž /

výzva|Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY (2019)


Toto podujatie už prebehlo.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020.

 
ČÍSLO: PRIORITY/D/1/2019
Názov programu: PRIORITY mládežníckej politiky

 

Výzva PRIORITY/D/1/2019 je určená na podporu aktivít podporujúcich zdravý životný štýl mládeže, podporu práce s neorganizovanou mládežou a podporu sociálnej inklúzie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

 

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu.

 

Maximálna suma dotácie je 80 % z oprávnených nákladov uvedených v žiadosti o dotáciu. Maximálna suma dotácie pre žiadateľa je 12 000 EUR. Na túto výzvu je vyčlenených približne 80 000 €. Dotácia sa poskytne žiadateľom, ktorí dosiahnu najlepšie hodnotenie žiadosti.

 

Termín podania: 18. február 2019

 

Výzva Priority/D/1/2019 (pdf 733 kB)

Spriavodca pre žiadateľov o dotáciu (pdf 793 kB)

Viac informácií