Súťaž /

výzva|predloženie žiadostí k Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia (2018)


Toto podujatie už prebehlo.

VÝZVA NA PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV O POZÍCIU A S TÝM SPOJENÝCH ŽIADOSTÍ O FINANČNÚ PODPORU
(fyzických osôb – mladých odborníkov a expertov)
v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia v zmysle uznesenia vlády SR č. 368/2015
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 29.01.2018
Dátum uzávierky predkladania žiadostí o pozíciu: termín stanovený inštitúciou vytvárajúcou pozíciu
Dátum uzávierky predkladania žiadostí o finančnú podporu:  09.03.2018
 
Cieľom tejto výzvy je predloženie žiadostí mladých odborníkov a expertov zo zahraničia uchádzajúcich sa o podporované pozície v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia oprávneným inštitúciám a zároveň aj následné predloženie žiadostí o finančnú podporu administrátorovi schémy.
 
Oprávnení žiadatelia

  • Mladí odborníci – jednotlivci vo veku do 40 rokov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v zahraničí (druhý alebo tretí stupeň) a zároveň spĺňajú všeobecné podmienky vymedzené radou podpornej schémy.
  • Experti – občania, ktorí profesionálne pôsobia v zahraničí viac ako desať rokov ako vysokokvalifikovaní zamestnanci
    (t. j. na pozícii vyžadujúcej ukončené vysokoškolské vzdelanie) a zároveň spĺňajú všeobecné podmienky vymedzené radou podpornej schémy.

Daná osoba je oprávneným žiadateľom, ak posledné tri roky nebola v pracovnom pomere (alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu) ani nebola podnikateľom v Slovenskej republike a zamestná sa v Slovenskej republike na pozícii zaradenej do podpory v rámci schémy.

 

Výzva na prihlasovanie uchádzačov

Viac informácií (aj zoznam podporovaných pozícií)