Súťaž /

výzva VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018


Toto podujatie už prebehlo.

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári.

 

Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGA je do 28. 4. 2017 do 14.00 hod.

 

Písomné potvrdenie o podaní žiadosti (vygenerovaná 1 strana) je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke)

Viac informácií