Workshop / celé Slovensko

Význam a miesto psychologickej intervencie v onkológii


Toto podujatie už prebehlo.

Napriek tomu, že úsilie mnohých vedcov sa v ostatnom roku upriamuje na iný palčivý problém, vedecký výskum a starostlivosť o ľudí s onkologickou diagnózou nesmie poľaviť.  Je potrebné zohľadniť možnosti doby a prispôsobiť sa im, preto nadväzujeme na predchádzajúce, už pravidelné stretntutia odborníkov v oblasti integratívnej onkológie, tentokrát v online sfére.  I keď je neľahké zmieriť sa s izoláciou a nemožnosťou priamo ľudsky interagovať, otvára sa tým priestor pre širšie publikum i paletu prednášajúcich. Veríme, že skúsenosti z tohto prvého ročníka online workshopu zúročíme pri príprave nasledujúcich, snáď už kombinovaných, vedeckých podujatí.

Kedy

5. marec 2021, 14:30 h

Ako sa prihlásim

Svoj záujem zúčastniť sa vyjadrite vyplnením prihlášky TU

Program

•  Privítanie
    RNDr. Margita Klobušická, CSc. – prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny

•  Posttraumatický rozvoj a možnosti psychologickej intervencie u onkologických pacientov
    Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. – dekanka Fakulty psychológie, Paneurópska vysoká škola,
     Bratislava

•  Skúsenosti klinického psychológa v onkologickom centre
    PhDr. Lucia Vasiľková –  Národný onkologický ústav, Bratislava

•  Klinický psychológ v multidisciplinárnej starostlivosti o onkologických pacientov
    PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD. – Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB
    Psychoonkologické centrum NOKTUA

•  Terapia odpustením a jej aplikácia u onkologických pacientov
    Mgr. Veronika Chlebcová – Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

•  Návrat ku zdraviu – informácia o štúdii
    MUDr. Pavel Kotouček, FRCPath – Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum
    SAV, Bratislava
    Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
    Broomfield Hospital, Chelmsford, United Kingdom)

Viac info

https://www.nvr.sk/akcie/workshop-konany-pri-prilezitosti-dna-vyskumu-rakoviny/