Konferencia / Bratislava

Vysoké školy a spoločnosť: Od dialógu k spoločným cieľom

Potlesk účastníkov podujatia. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Radi by sme Vás pozvali na konferenciu pod záštitou a za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Daniela Bútoru. Konferencia je venovaná stavu vysokých škôl na Slovensku, uplatniteľnosti absolventov na trhu práce, konkurencieschopnosti vzdelávacích inštitúcii v porovnaní so zahraničnými školami a etickým princípom v akademickom prostredí.

Kedy a kde sa konferencia Vysoké školy a spoločnosť: Od dialógu k spoločným cieľom uskutoční

Konferencia sa uskutoční 5. októbra 2023 od 9:00 v priestoroch Ekonomickej univerzity, Dolnozemská 1/b, Bratislava.

Hostia a rečníci

Michal Fedák, štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo

Vladimír Hiadlovský, prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici

Mário Lelovský, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov

René Bílik, rektor Trnavskej univerzity v Trnave

Stanislav Kmeť, emeritný rektor Technickej univerzity v Košiciach

Martin Kahanec, profesor Stredoeurópskej univerzity vo Viedni

Bohunka Koklesová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení

Michaela Kršková, generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority ÚV SR

Martin Jančo, generálny riaditeľ M2M Solutions s.r.o.

Katarína Slobodová Nováková, rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Pavol Sovák, emeritný rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Viac info

Program konferencie: Vysoké školy a spoločnosť: Od dialógu k spoločným cieľom (.pdf)