Iné / celý svet

Virtual International Partnering & Knowledge Platform

Podujatie: Virtual International Partnering & Knowledge Platform

Toto podujatie už prebehlo.

Virtual International Partnering & Knowledge Platform – Innovation in Environment & Energy & Circular Economy

Séria online podujatí v rámci platformy, ktorá združuje spoločnosti a výskumné organizácie z celej Európy a sveta. Je to jedinečná príležitosť organizovaná v rámci siete Enterprise Europe Network, ktorú spoločne podporujú odvetvové skupiny EEN pre životné prostredie, inteligentnú energiu, udržateľnú výstavbu a tematická skupina pre obehové hospodárstvo, na vytvorenie nových kontaktov pre podnikanie, technickú spoluprácu a výskum a vývoj.

Témy

odpad a recyklácia, obnoviteľná energia, energetická účinnosť, cirkulárna ekonomika, voda a vodné procedúry

Prečo sa zúčastniť

  • ako kupujúci nájdete kvalifikovaných európskych dodávateľov
  • ako manažér trhu / predaja – nájdete nových európskych zákazníkov
  • ako vývojár produktov – príležitosť nájsť partnerov na diskusiu o nových technológiách / inovatívnych riešeniach
  • ako výskumná organizácia – nájdete partnerov pre európske projekty výskumu a vývoja

Kedy

Dostupné online podujatia do 30. júna 2021.

Cena

Vstupné: Zdarma

Jazyk

anglický

Viac info a registrácia

https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/