CVTI SR, Exkurzia, Festival / Bratislava

VeDETSKÝ deň v ZCV Aurelium


Toto podujatie už prebehlo.

Podujatie VeDETSKÝ deň sa uskutoční dňa 8. novembra 2023 od 9.00 do 16.00 hod. v Zážitkovom centre vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023. Hlavnou témou tohtoročného VeDETSKÉho dňa je robotika, ale zároveň ponúkneme pohľad na možnosti a rozvoj, kedy sa z obyčajného hrania dá vytvoriť niečo funkčné, prospešné, prípadne celý nový vynález.

Podujatie je určené pre žiakov základných škôl. Počas podujatia sa budú môcť zapojené skupiny žiakov zúčastniť prehliadky ZCV Aurelium vedenej lektorom, vyskúšať si tangram či robotov a zapojiť sa do rôznych ďalších aktivít pripravených CVTI SR.

Vstup na podujatie je zdarma. Na podujatie je potrebná registrácia jednotlivých skupín či tried. Registráciu na jednotlivé časy je potrebné vykonať telefonicky na čísle 0918 547 478 (ZCV Aurelium).

Termíny pre skupiny:

9:00 – 10:30 hod. (max 70 osôb)
10:45 – 12:15 hod. (max 70 osôb)
12:30 – 14:00 hod. (max 70 osôb)
14:15 – 15:45 hod. (max 70 osôb)

Viac informácií o podujatí nájdete na webe tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia organizátorov.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 sa uskutoční v období od 6. do 12. novembra 2023. Hlavnými organizátormi podujatia sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrum vedecko-technických informácií SR. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú magazín NextechRTVSBKISVEDANADOSAH.skčasopis Quark a Zážitkové centrum vedy Aurelium.