Festival /

VEDECKÝ JARMOK 2015


Toto podujatie už prebehlo.

Plagát VEDECKÝ JARMOK 2015 – veda, ktorú môžete vidieť, počuť a zažiť je nosným podujatím Týždňa vedy a techniky na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Galéria MLYNY pripravila pre žiakov základných a stredných škôl netradičnú prezentáciu prírodných vied. Príďte ochutnať vedu na netradičný jarmok plný prírodovedných chutí. Zapojte všetky zmysly a spoznajte svet okolo nás! Uvidíte, čo ste ešte nevideli. Ak sa chcete dozvedieť viac, informácie nájdete na www.fpv.ukf.sk