CVTI SR, Výzva / celé Slovensko

Vedec roka SR 2022: Nominácie


Toto podujatie už prebehlo.

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 26. ročník oceňovania významných slovenských vedeckých osobností zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR.

Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a poukázať na najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Kategórie ocenenia

Za rok 2022 budú udelené ocenenia v piatich kategóriách:

  • Vedec roka/Vedkyňa roka
  • Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka
  • Inovátor roka/Inovátorka roka
  • Technológ roka/Technologička roka
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Ako a dokedy môžem poslať návrh

Návrhy na ocenenie môžete posielať do 31. marca 2023 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte podujatia.

Návrhy na ocenenie môžu posielať iba organizácie. Bližšie informácie a všetky dokumenty k podujatiu Vedec roka SR nájdete na portáli VEDA NA DOSAH v sekcii Vedec roka SR.

Viac info

https://vedanadosah.cvtisr.sk/vedec-roka-sr/