Prednáška / celé Slovensko

Vedatour online – Grafénové vločky

Vedatour online – Grafénové vločky

Toto podujatie už prebehlo.

Už sme si pomaly zvykli na online Vedatourovanie a budeme pokračovať aj v novembri. Rečnímkom bude Fero Herman a jeho prednáška bude mať názov „Grafénové vločky“.

Grafén (atomárna vrstva uhlíka C) predstavuje bez akýchkoľvek pochybností triumf v snahe tuholátkových fyzikov v pochopení štruktúry a elektrických vlastností kryštalických materiálov ako takých. Ukazuje sa však, že na rozdiel od kremíku (Si) nám zatiaľ chýba technológia ktorou by sme vedeli grafén dostať na úroveň úspešnej aplikovanej technológie. Aj tento fakt do veľkej miery prispieva štúdiu grafénových štruktúr s charakteristickými rozmermi na nanometrovej škále, ktoré vieme veľmi jednoducho pripraviť aj v laboratóriu.

Táto prednáška by mala priniesť v zjednodušenej podobe môj pohľad do opisovanej oblasti, ako aj náznak odpovede na otázku: „Čo s tým?“

Fero je absolvent FMFI UK, ktorý sa po postdocu na ETH v Zürichu vrátil späť na jej pôdu.

 

Začíname o 20:30, prednáška bude mať 30 minút a po nej bude priestor na vaše otázky. Tešíme sa na vás.

Podujatie na FB