Prednáška / Bratislava

Vedatour – O psychológii (nielen) študentstva a zamestnanectva UK

Banner Vedatour

Vedatour. Zdroj FB: vedatour


Toto podujatie už prebehlo.

Samuel Kováčik sa bude zhovárať s Gabrielou Pleschovou a Michalom Hajdúkom z Filozofickej fakulty UK. Reč bude o ich výskume, v ktorom sa pozerali (nielen) na duševné zdravie študentov a študentiek univerzity.

Kedy a kde sa Vedatour uskutoční

Podujatie sa uskutoční 28. marca 2022 od 19:00 v  Informačnom centre UK, Štúrova 9, Bratislava
Podujatie je bezplatné.

Téma

Reč bude o duševnom zdraví študentstva a vyučujúcich prostredníctvom posilnenia spolupatričnosti – toho, že patria na univerzitu a fakultu. Diskutujúcou bude Gabriela Pleschová, ktorá sa venuje výskumu dopadov aktivít pre vysokoškolských učiteľov či fenoménu dôvery vo vzdelávaní na vysokej škole. Ďalším hosťom bude Michal Hajdúk, ktorý sa venuje klinickej psychológii a neurovedám a výskumne sa orientuje na zhoršené sociálne poznávanie u pacientov s poruchami schizofrenického spektra. Obaja hostia pôsobia na Univerzite Komenského. Moderátorom je Vedátor Samuel Kováčik.

Viac info

https://www.facebook.com/events/878220676617389/