Prednáška / celé Slovensko

Veda v divadle – Genetika a rasizmus

Podujatie: Veda v divadle – Genetika a rasizmus

Toto podujatie už prebehlo.

S našimi hosťami budeme hľadať odpovede na otázky: Prečo majú niektoré skupiny ľudí potrebu vyvyšovať sa nad inými? Ako je to s našou genetikou, sme naozaj geneticky takí rozdielni alebo sme si podobnejší, ako si myslíme? Ako ovplyvňujú naše gény vnímanie diskriminácie a násilia, prípadne ako ovplyvňujú naše konanie?

Hostia

RNDr. Imrich Barák, DrSc. – vedúci oddelenia mikrobiálnej genetiky, Ústavu molekulárnej biológie SAV
doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. – samostatný vedecký pracovník IIA, Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV

Projekt vzniká v spolupráci Divadelného ústavu a Slovenskej akadémie vied.

Kedy a ako sa pripojím

29. apríla 2021 o 20:00, online cez Facebook.

Viac info

https://www.facebook.com/events/743975289609140