Prednáška /

Veda v CENTRE: Zelená energia – reklamný ťah, či nevyhnutnosť?


Toto podujatie už prebehlo.

Súčasný spôsob života si už nevieme predstaviť bez energie, lepšie povedané, bez nej to jednoducho nejde. Reálna hrozba nedostatku tradičných palív v blízkej budúcnosti a s nimi spojené emisie poškodzujúce životné prostredie, dáva stále väčší a reálnejší priestor využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Ale ako zabezpečiť dostatok energie pre stále sa zvyšujúci počet obyvateľov zemegule vzhľadom na zmenšujúce sa energetické zásoby, a navyše tak, aby sme čo najmenej znečisťovali životné prostredie? Popri znižovaní spotreby energie, musíme hľadať aj alternatívy, teda nové spôsoby získavania a výroby elektrickej a tepelnej energie. Ak kladieme dôraz súčasne na ekológiu a ekonomiku, hľadajme ich čo najbližšie k nám, k miestu spotreby. Aké sú teda alternatívne a obnoviteľné zdroje energie? V ktorých odvetviach sú jedny efektívnejšie ako druhé a v ktorých sú už bežnou realitou? Kedy nie je vhodné ich význam preceňovať a kedy naopak podceňovať? Náš hosť v rámci prednášky poukáže aj na zásady efektívneho využitia alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, podnikoch, či vo veľkých systémoch.

Hosť:  doc. Ing. Peter Tauš, PhD., Ústav zemských zdrojov na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na TU v Košiciach

VEDA v CENTRE

VEDA v CENTRE