CVTI SR, Prednáška /

Veda v CENTRE: Možnosti použitia vodíka na pohon automobilov

Veda v CENTRE - september 2020

Toto podujatie už prebehlo.

Veda v CENTRE sa uskutoční bez prítomnosti publika a záznam bude zverejnený na YouTube kanáli CVTI SR.
Vaše otázky k téme nám môžete posielať do 29. 9. 2020 cez na mail vnd@cvtisr.sk.

 

Hosť: Doc. Ing. Ján Lábaj, CSc
Dubnický technologický inštitút,
Dubnica nad Váhom
 
Dátum a čas: 30. 9. 2020
Miesto: online na internete bit.ly/3muKb3E
 

Ako funguje vodíkový pohon? Ako obstojí vodík v porovnaní s inými alternatívnymi palivami? O tom, aký potenciál má vodík v budúcnosti nám porozpráva doc. Ing. Ján Lábaj, CSc.

 

V úvode prednášky sa dozviete niečo o histórii použitia vodíka pre pohon mobilných strojov. Doc. Lábaj bude hovoriť o vlastnostiach vodíka a o problémoch s jeho použitím pre piestové motory. Podrobnejšie rozoberie problematiku spaľovania, kinetického a difúzneho plameňa v piestových motoroch, plameňa v rôznom režime prúdenia, spaľovaniu vodíka a jeho porovnanie s inými palivami. Odborník objasní pojmy ako je hluk od spaľovania, abnormálne horenie paliva v piestových motoroch a jeho akustické prejavy. Zároveň vysvetlíme, prečo nie je klopavé spaľovanie detonácia, prečo je potrebné vodík do spaľovacieho priestoru motora vfukovať alebo vstrekovať.

 

Súčasťou prednášky bude aj prezentácia výroby, skladovania, transportu vodíka a problémov s kryotechnikou. Na záver príde reč aj na vznik škodlivín, ktoré sa tvoria pri spaľovaní vodíka v piestovom motore.

Doc. Ing. Ján Lábaj, CSc. v súčasnosti pracuje na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom, na Katedre didaktiky odborných predmetov, kde prednáša odborné predmety z oblasti strojárstva. Venuje sa simulačným výpočtom z dynamiky tekutín pre priemysel a konzultáciám pre univerzity v oblasti spaľovania, transportu hmoty a tepla. Tiež spolupracuje na úpravách motorov kogeneračných jednotiek pre rôzne alternatívne palivá vyrobené z plastov a iných druhotných surovín. Získal ocenenie za vývoj senzoru s rýchlou odozvou pre meranie teploty plameňa u plno rozmerových motorov na NOVTECH‘96 a za riešenie KEGA 3/6167/08. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií.

 

Septembrová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020. Európska noc výskumníkov, ktorý sa v zmenenej forme a v novom termíne uskutoční aj v roku 2020.

 

Podujatie na FB

Viac informácií