CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Veda v CENTRE: Autizmus výzva pre spoločnosť (2019-02)


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška Autizmus výzva pre spoločnosť

Hosť:
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
prednostka Fyziologického ústavu LF UK

28. február 2019 o 17.00 hod
Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Pozývame vás do februárovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o autizme ako o vážnej  neurovývinovej poruche, ktorej výskyt za posledné desaťročia celosvetovo dramaticky stúpa. Povieme si, aké sú možné faktory jej vzniku, čo sa deje počas kritického obdobia vývinu mozgových štruktúr už v prenatálnom období a prečo sa autistická porucha v niektorých prípadoch nepovažuje za chorobu, ale za neurologickú odlišnosť.

 

Spektrum autistických porúch (PAS) reprezentuje fenotypovo heterogénnu skupinu porúch so spoločnými znakmi v dvoch základných doménách:

– deficit v sociálnej komunikácii a
– interakcii a repetitívne vzory správania, záujmov a aktivít.

V ostatných desaťročiach stúpa výskyt autistických porúch, prednáška preto objasní možné vysvetlenia nárastu tejto neurovývinovej poruchy. Autizmus má vysokú dedivosť, takže genetické faktory sú zrejme kľúčom k pochopeniu príčin, ale aj rôznych prejavov tejto poruchy. Nemálo významné sú pri vzniku autizmu aj faktory prostredia. Prednáška bude zameraná na vplyv etiologických faktorov na vývin neurónov a ich spojení v rôznych oblastiach mozgu súvisiacich s empatiou a sociabilitou.

Vyššia prevalencia autizmu v mužskej populácii aj pokusy na zvieratách poukazujú na možnú úlohu testosterónu v patogenéze autizmu, a to najmä počas kritického obdobia vývinu mozgových štruktúr v prenatálnom období. V prednáške rozoberieme rozdiely v prejavoch autizmu u oboch pohlaví a predstavíme hypotézu „hypermužského mozgu“.

V závere načrtneme aj možnosti intervencie ale aj využitia potenciálu jedincov s autizmom v spoločnosti.

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.
Ak k nám nemôžete prísť, môžete ho sledovať aj cez Živé vysielanie.

 

Podujatie na FB

Stránka podujatia s (video) archívom predchádzajúcich podujatí.