Súťaž /

Veda pod mikroskopom (fotografická súťaž)


Toto podujatie už prebehlo.

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa v roku 2016 opäť uskutoční fotografická súťaž, konkrétne už jej štvrtý ročník.

Téma tohtoročnej súťaže je „Veda pod mikroskopom“. V rámci tejto témy sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na vedu cez mikroskop. Fotografická súťaž v tomto roku bude prebiehať v termíne od 15. júna do 14. októbra.

 

Viac informácií, štatút, prihlášku, nájdete na stránke Týždeň vedy a techniky na Slovensku