Prednáška / celé Slovensko

Úvod do aplikácií zložitých výpočtov v medicíne

Banner: AI aplikácie na superpočítači.

Toto podujatie už prebehlo.

Výpočtové stredisko a Múzeum počítačov Centra spoločných činností SAV organizuje sériu prednášok v populárno-náučnom duchu o využití superpočítačov v rôznych vedných disciplínach.

Príďte si vypočuť slovenských odborníkov a využite možnosť diskutovať s nimi v neformálnej atmosfére.

Téma

V medicíne v posledných rokoch pozorovať exponenciálny nárast dát a ich spracovanie vyžaduje čoraz sofistikovanejšie systémy. V prvej časti prezentácie budú vykreslené potreby a problémy súčasnej medicíny s dôrazom na oblasť rádiológie, aké nástroje sú už k dispozícii využívajúce umelú inteligenciu a aký je systém zberu anotovaných dát pre potreby neurónových sietí. V druhej časti sa oboznámime so spôsobom použitia neurónových sietí na vývoj algoritmov rozoznávajúcich diagnózy v rádiologických snímkoch.

Prednášajúci

MUDr. Peter Bluska, RNDr. Zuzana Černeková, PhD., Rádiológia s.r.o., Oddelenie počítačovej grafiky a videnia, Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK

Termín prednášky

12. apríla 2022 o 17:00.

Ako sa môžete zúčastniť

Prednášky sa konajú v hybridnom formáte, je možné sa ich zúčastniť prezenčne vo Výpočtovom stredisku SAV v režime OP. Povinné je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom. Pri registrácii na mieste je potrebné uviesť kontaktný email a telefónne číslo pre prípad nutnosti epidemiologického vyšetrovania.

Vzhľadom na neustále sa meniacu pandemickú situáciu a opatrenia vás o formáte konania jednotlivých prednášok budeme informovať najneskôr 5 dní pred konkrétnym podujatím. Informácie nájdete na našej stránke, sociálnych sieťach a všetkých zaregistrovaných na F2F prednášky budeme kontaktovať mailom.

Viac info

http://itkurzy.sav.sk/node/143/register (registrácia)

http://itkurzy.sav.sk/prednasky

https://www.facebook.com/VypoctoveStrediskoSAV/