Prednáška /

Utorok s chémiou na TVT 2016 / Symbióza chémie a umenia


Toto podujatie už prebehlo.

V popoludňajšej prednáške v rámci Utorka s chémiou pod názvom Symbióza chémie a umenia privítame dvoch hostí. Docentka Ing. Milena Reháková, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a   docentka Danica Stojkovičová, akad. maliarka z Katedry reštaurovania VŠVU budú hovoriť o tom, ako dokážu vedci spolu s reštaurátormi chrániť naše kultúrne dedičstvo a aký je význam interdisciplinárneho prístupu pri jeho ochrane. Predstavia spôsob koordinovanej spolupráce profesií historik umenia – reštaurátor – prírodovedec, ktorí vzájomnou súčinnosťou dokážu aplikovať najnovšie poznatky zo svojich oblastí do ochrany objektov kultúrneho dedičstva. Ukážu, že pri reštaurovaní objektov nedochádza len k spoznaniu materiálového zloženia, stupňa poškodenia, či degradačných procesov, ale častokrát aj k odhaleniu samotnej histórie skúmaného diela. Súčasťou prednášky budú ukážky a príklady spolupráce vedcov Slovenskej technickej univerzity s reštaurátormi Vysokej školy výtvarných umení, Slovenskej národnej galérie a Slovenského národného múzea.

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU 2016