Iné / celé Slovensko

Týždeň mozgu 2022

Koncept inteligencie, mozgu, psychológie. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Čo je Týždeň mozgu?

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.

Kedy

Týždeň mozgu pripadne tento rok na 14. – 20. marca 2022. Aké oslavy mozgu čakajú tento rok Slovensko?

Slovensko sa tento rok zapojí do kampane pätnástykrát. Podobne ako v minulom roku majú Slováci vo všetkých krajoch Slovenska možnosť vypočuť si prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusíí a workshopov alebo rôznym spôsobom potrápiť svoje mozgové závity.

Viaceré poradne zdravia, knižnice, školské zariadenia či zariadenia sociálnych služieb ohlásili, že počas Týždňa mozgu zorganizujú nejakú zaujímavú aktivitu pre občanov. Informujú o nich na svojich webových stránkach alebo v lokálnych médiách.

Hlavnými partnermi Týždňa mozgu sú Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Centrum MEMORY n.o. a Neuroimunologický ústav SAV – organizácie, ktoré svoju činnosť orientujú na problematiku čoraz rozšírenejšieho ochorenia mozgu – Alzheimerovej choroby.

 

Program a materiály

AKTIVITY PRE DOSPELÝCH

AKTIVITY PRE DETI

ZOZNAM ZARIADENÍ zapojených do Týždňa mozgu 2022 (zoznam bude zverejnený po 9. marci 2022)

Viac info

http://www.alzheimer.sk/slovenska-alzheimerova-spolocnost