Iné / celé Slovensko

Týždeň celoživotného učenia

Banner podujatia: Týždeň celoživotného učenia

Toto podujatie už prebehlo.

Čo je Týždeň celoživotného učenia?

Podujatie, ktoré chce upozorniť na význam celoživotného učenia a túto myšlienku priblížiť širokej verejnosti. Počas jedného týždňa 15.– 21.11.2021 plánujeme pomôcť organizovať prednášky, workshopy a diskusie na celom Slovensku.

Propagovať budeme ale aj podujatia priľahlých týždňov, aby si mohlo čo najväčšie množstvo dospelých vyskúšať bezplatne neformálne vzdelávanie.

Podujatia s podobným charakterom majú v európskom priestore vyše 20-ročnú tradíciu. Za touto obdivuhodnou snahou stojí presvedčenie profesionálov vo vzdelávaní i dobrovoľníkov a ich snaha rozšíriť účasť vo vzdelávaní počas celého ľudského života. 

Pre koho je určený?

Chceme motivovať každého k aktívnej účasti na vzdelávaní bez ohľadu na vek, zameranie a profesiu. Vzdelávacím inštitúciám zároveň ponúkame možnosť prezentovať svoje aktivity a aktívne diskutovať o stave vzdelávania na Slovensku.

Viac info

https://www.tcu.sk/