CVTI SR, Súťaž / celé Slovensko

Toto musím vyskúšať doma! – Videosúťaž

Banner Videosúťaž v rámci TVT2022

Toto podujatie už prebehlo.

Videosúťaž je určená študentom stredných škôl, vysokých škôl alebo doktorandom na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Téma tohtoročnej súťaže je „Toto musím vyskúšať doma!“. V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich videí overiť jav alebo pokus, ktorý videli vo filme, seriáli, online či videohre vo vlastnej réžii.

Pre koho je súťaž určená

Študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a doktorandi.

Termín

Uzávierka na zasielanie súťažných prác bude 3. októbra 2022. Vyhodnotenie videopríspevkov sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Ako sa môžem zapojiť

Postup pre zapojenie sa do súťaže nájdete na stránke Videosúťaž – Týždeň vedy a techniky na Slovensku.

Viac info

https://tyzdenvedy.sk/podujatia-organizatorov/video-sutaz/